Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1996-05-29
Date of entry into force:
1996-06-22
Date of binding force:
1996-06-22
Date of repeal:
1998-10-15
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)