Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 listopada 1988 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1989 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1988-11-30
Date of announcement:
1988-11-21
Date of entry into force:
1988-12-14
Date of binding force:
1988-12-14
Date of repeal:
1989-12-01
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
References (1)
Repeals arising from (1)