Wyszukiwanie

mak

Liczba znalezionych aktów: 27.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1379 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie zabezpieczenia upraw maku innego niż niskomorfinowy i konopi innych niż włókniste
Dz.U. 2020 poz. 2163 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie kryteriów oceny zabezpieczenia upraw maku i konopi
Dz.U. 2012 poz. 124 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
Dz.U. 2005 nr 179 poz. 1485 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 473 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 maja 2000 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na zbiór mleczka makowego i opium z maku oraz ziela konopi i żywicy konopi w celu prowadzenia badań naukowych.
Dz.U. 1997 nr 135 poz. 919 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 22 października 1997 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 1998 r.
Dz.U. 1996 nr 155 poz. 767 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1997 r.
Dz.U. 1995 nr 128 poz. 624 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 3 listopada 1995 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1996 r.
Dz.U. 1994 nr 127 poz. 630 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 listopada 1994 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1995 r.
Dz.U. 1993 nr 99 poz. 454 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1994 r.
Dz.U. 1992 nr 91 poz. 458 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1993 r.
Dz.U. 1991 nr 112 poz. 489 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1992 r.
Dz.U. 1990 nr 72 poz. 428 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 października 1990 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1991 r.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 368 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 8 listopada 1989 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopii w 1990 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 304 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 21 listopada 1988 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1989 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1987 nr 35 poz. 198 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 listopada 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1988 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1987 nr 16 poz. 100 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 maja 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1987 nr 6 poz. 36 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1986 nr 18 poz. 95 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 25 kwietnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1986 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1985 nr 51 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 listopada 1985 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1986 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.
Dz.U. 1985 nr 45 poz. 221 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1985 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad uprawami maku i konopi, szczegółowych zasad niszczenia upraw maku i konopi oraz słomy makowej lub przejęcia jej na rzecz Skarbu Państwa.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 218 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 sierpnia 1985 r. uchylające rozporządzenie w sprawie rejestracji upraw maku lekarskiego i wykupu słomy makowej.
Dz.U. 1985 nr 44 poz. 217 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 sierpnia 1985 r. w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie upraw maku i konopi oraz określenia jednostek gospodarki uspołecznionej uprawnionych do zawierania umów kontraktacji i obrotu słomą makową.
Dz.U. 1985 nr 15 poz. 66 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1985 r. o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.
Dz.U. 1985 nr 4 poz. 15 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii.
Dz.U. 1983 nr 33 poz. 160 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 10 czerwca 1983 r. w sprawie rejestracji upraw maku lekarskiego i wykupu słomy makowej.
M.P. 1983 nr 20 poz. 113 uchylony wykazem Zarządzenie nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1983 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu słomą makową.