Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1994 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1993-10-15
Date of entry into force:
1993-11-04
Date of binding force:
1993-11-04
Date of repeal:
1994-12-31
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (2)
Repeals arising from (1)