Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 23 listopada 1992 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1993 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1992-12-09
Date of announcement:
1992-11-23
Date of entry into force:
1992-12-24
Date of binding force:
1992-12-24
Date of repeal:
1993-11-04
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
Repeals arising from (1)