There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1987 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1987 r. prowadzone na podstawie umów kontraktacji oraz w sprawie rejonizacji tych upraw.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1987-02-27
Date of announcement:
1987-02-18
Date of entry into force:
1987-02-27
Date of binding force:
1987-02-27
Date of repeal:
1987-11-20
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (2)
References (1)
Amending acts (1)
Repeals arising from (1)