Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie wielkości powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi w 1992 r.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-06
Date of announcement:
1991-11-27
Date of entry into force:
1991-12-21
Date of binding force:
1991-12-21
Date of repeal:
1992-12-24
Issuing authority:
  • MIN. ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Acts deemed repealed (1)
Repeals arising from (1)