Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 lutego 1987 r. w sprawie trybu opracowywania planu wykorzystania Funduszu Zapobiegania Narkomanii oraz sprawozdawczości z wykonania planu.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1987-02-20
Date of entry into force:
1987-03-26
Date of binding force:
1987-03-26
Date of repeal:
1991-01-01
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (3)
Legal basis with article (4)
References (1)
Repeals arising from (1)