Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających i psychotropowych oraz nadzoru nad tymi środkami.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1989-12-21
Date of announcement:
1989-12-08
Date of entry into force:
1990-03-21
Date of binding force:
1990-03-21
Date of repeal:
1998-10-15
Issuing authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)