Wyszukiwanie

kodeks morski

Liczba znalezionych aktów: 149.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1435 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lipca 2023 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego
Dz.U. 2023 poz. 1309 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2023 poz. 261 obowiązujący Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 515 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2020 poz. 1500 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Dz.U. 2020 poz. 680 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2019 poz. 1374 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Dz.U. 2018 poz. 2175 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2018 poz. 1137 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
Dz.U. 2018 poz. 925 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Dz.U. 2016 poz. 2145 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Dz.U. 2016 poz. 66 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2015 poz. 1320 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 611 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2013 poz. 1014 obowiązujący Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową
Dz.U. 2013 poz. 934 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Dz.U. 2013 poz. 758 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2012 poz. 1544 obowiązujący Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego
Dz.U. 2012 poz. 1408 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie lub w mieniu pasażera statku morskiego oraz świadectwa dla statku morskiego stanowiącego własność państwa
Dz.U. 2012 poz. 1398 obowiązujący Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o uchyleniu dekretu o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju oraz o zmianie ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2012 poz. 1069 obowiązujący Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski oraz ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
Dz.U. 2012 poz. 1068 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2010 nr 184 poz. 1239 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2010 r. w sprawie powierzenia zadań organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej
Dz.U. 2010 nr 16 poz. 90 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 stycznia 2010 r. sygn. akt SK 35/08
Dz.U. 2009 nr 217 poz. 1689 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2009 nr 95 poz. 789 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski
Dz.U. 2005 nr 86 poz. 738 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników statku o polskiej przynależności
Dz.U. 2005 nr 42 poz. 405 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania kapitana statku wobec osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej
Dz.U. 2005 nr 6 poz. 43 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów
Dz.U. 2004 nr 271 poz. 2689 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie określenia sposobu postępowania z mieniem wydobytym z morza
Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1248 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie pomiaru statków morskich
Dz.U. 2004 nr 119 poz. 1246 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie powierzenia zadań organu pomiarowego instytucji klasyfikacyjnej
Dz.U. 2004 nr 114 poz. 1196 uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie certyfikatów stwierdzających zabezpieczenie finansowe odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami ze statku
Dz.U. 2004 nr 93 poz. 895 obowiązujący Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 46 poz. 441 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 marca 2004 r. w sprawie sposobu i warunków okazywania bandery statku jednostkom pływającym Marynarki Wojennej i Straży Granicznej oraz oddawania honoru przez statki
Dz.U. 2003 nr 229 poz. 2277 obowiązujący Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski, ustawy o pracy na morskich statkach handlowych oraz ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2088 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zasad i trybu działania dowódców jednostek pływających Marynarki Wojennej, Straży Granicznej oraz Policji w razie zderzenia się tych jednostek z innymi statkami
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1546 obowiązujący Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1545 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski.
Dz.U. 2000 nr 105 poz. 1117 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 sierpnia 2000 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności.
Dz.U. 1998 nr 91 poz. 581 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.
Dz.U. 1998 nr 45 poz. 285 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 marca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1998 nr 10 poz. 36 uchylony Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1998 nr 9 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 stycznia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1998 nr 6 poz. 19 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego.
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 879 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich i bezpieczeństwa życia na morzu.
Dz.U. 1997 nr 130 poz. 871 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego.
Dz.U. 1997 nr 73 poz. 462 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1997 r. w sprawie wykonywania zadań poszukiwania i ratowania życia ludzkiego na morzu.
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 29 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1996 nr 141 poz. 659 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1996 nr 114 poz. 547 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 4 września 1996 r. w sprawie sposobu rejestracji statków morskich, trybu postępowania, wzoru dokumentu rejestracyjnego oraz trybu i sposobu ustalania opłat rejestracyjnych.
Dz.U. 1996 nr 109 poz. 525 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1996 r. w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego.
Dz.U. 1996 nr 101 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 1996 r. w sprawie nadawania nazw statkom morskim.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1994 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości opłaty stałej i opłaty kancelaryjnej w postępowaniu w sprawach rejestrowych oraz sposobu uiszczenia należności z tytułu kosztów tego postępowania.
Dz.U. 1993 nr 27 poz. 124 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lutego 1993 r. w sprawie powoływania dyspaszerów oraz postępowania dyspaszerskiego.
Dz.U. 1992 nr 52 poz. 247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie warunków i trybu wydawania lub poświadczania certyfikatów ubezpieczenia albo innego zabezpieczenia finansowego odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami, wzoru certyfikatu oraz wysokości pobieranych opłat.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1992 r. w sprawie kwalifikacji i składu załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1992 nr 43 poz. 192 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 maja 1992 r. w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1991 nr 16 poz. 73 uchylony Ustawa z dnia 4 stycznia 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1989 nr 61 poz. 370 uchylony Rozporządzenie Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności z dnia 7 listopada 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 192 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Dz.U. 1987 nr 32 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 14 października w sprawie bezpieczeństwa żeglugi statków morskich.
Dz.U. 1987 nr 10 poz. 70 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1986 nr 38 poz. 191 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1986 r. w sprawie pomiaru statków morskich.
Dz.U. 1986 nr 30 poz. 150 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie certyfikatu bandery.
Dz.U. 1986 nr 22 poz. 112 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski.
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 71 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1985 nr 2 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 27 grudnia 1984 r. w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1984 nr 51 poz. 267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 9 października 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1984 nr 43 poz. 229 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 lipca 1984 r. w sprawie ustalenia składu załóg niezbędnego do bezpiecznej żeglugi polskich statków morskich.
Dz.U. 1983 nr 52 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 17 sierpnia 1983 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1978 nr 23 poz. 108 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 12 września 1978 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1978 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Wojsk Ochrony Pogranicza i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 31 uchylony Dekret z dnia 12 marca 1977 r. o zmianie ustawy Kodeks morski.
Dz.U. 1976 nr 35 poz. 210 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 29 października 1976 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1976 nr 11 poz. 65 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 23 lutego 1976 r. w sprawie reflektorów radarowych na statkach morskich.
Dz.U. 1976 nr 8 poz. 42 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 1976 r. w sprawie bezpiecznej żeglugi statków morskich w rejonach skupienia tras żeglugowych i nasilonego ruchu statków.
Dz.U. 1975 nr 22 poz. 122 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 1975 r. w sprawie wyposażenia statków morskich w przenośny sprzęt pożarniczy.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1974 r. w sprawie bezpiecznego przewozu rud, koncentratów i ładunków podobnych luzem na statkach morskich.
Dz.U. 1975 nr 1 poz. 5 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1974 r. w sprawie budowy i wyposażenia zbiornikowców przewożących niebezpieczne ciekłe chemikalia luzem.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1974 r. w sprawie zmiany stawek opłat stałych pobieranych przez izby morskie w postępowaniu rejestrowym.
Dz.U. 1974 nr 35 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z dnia 16 września 1974 r. w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1973 nr 13 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 kwietnia 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1973 nr 1 poz. 3 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 grudnia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne.
Dz.U. 1972 nr 38 poz. 252 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 sierpnia 1972 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich.
Dz.U. 1972 nr 20 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 13 maja 1972 r. w sprawie reflektorów radarowych na statkach morskich.
Dz.U. 1972 nr 19 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 maja 1972 r. w sprawie wyposażenia statków morskich w pomoce i przybory nawigacyjne.
Dz.U. 1972 nr 6 poz. 37 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 stycznia 1972 r. w sprawie przewozu ziarna luzem na statkach morskich.
Dz.U. 1972 nr 1 poz. 6 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 grudnia 1971 r. w sprawie oznakowania nawigacyjnego polskich wód morskich.
Dz.U. 1971 nr 33 poz. 299 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 października 1971 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1971 nr 17 poz. 175 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania z mieniem wydobytym z morza.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 130 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1971 nr 3 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 stycznia 1971 r. w sprawie ustalania składu załóg statków morskich uprawiających żeglugę krajową.
Dz.U. 1970 nr 6 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 marca 1970 r. w sprawie zadań i organizacji służby ratownictwa morskiego i brzegowego.
Dz.U. 1970 nr 4 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 lutego 1970 r. w sprawie obsady łodzi i tratw ratunkowych morskich statków pasażerskich oraz wydawania świadectwa ratownika.
Dz.U. 1969 nr 28 poz. 225 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 17 września 1969 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.
Dz.U. 1969 nr 27 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 2 września 1969 r. w sprawie opłat za inspekcje i dokumenty bezpieczeństwa statków morskich.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 sierpnia 1969 r. w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1969 nr 25 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 sierpnia 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich w żegludze krajowej.
Dz.U. 1968 nr 39 poz. 280 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 października 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1968 nr 30 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie bezpieczeństwa morskich statków sportowych.
Dz.U. 1968 nr 4 poz. 28 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 30 stycznia 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomiaru statków morskich.
Dz.U. 1967 nr 34 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 28 lipca 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich w żegludze krajowej.
Dz.U. 1967 nr 22 poz. 104 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 maja 1967 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1967 nr 19 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 6 maja 1967 r. w sprawie wolnej burty statków morskich.
Dz.U. 1967 nr 18 poz. 82 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 kwietnia 1967 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych członków załóg polskich statków morskich.
Dz.U. 1966 nr 44 poz. 267 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 15 września 1966 r. w sprawie powoływania dyspaszerów i postępowania dyspaszerskiego.
Dz.U. 1966 nr 34 poz. 205 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 3 sierpnia 1966 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 26 marca 1964 r. w sprawie bezpieczeństwa statków morskich.
Dz.U. 1966 nr 2 poz. 10 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1965 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania przez jednostki pływające marynarki wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1965 nr 36 poz. 229 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 sierpnia 1965 r. w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1964 nr 40 poz. 275 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 16 października 1964 r. w sprawie pomiaru statków morskich.
Dz.U. 1964 nr 15 poz. 89 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 marca 1964 r. w sprawie bezpieczeństwa statków morskich.
Dz.U. 1964 nr 12 poz. 74 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 marca 1964 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i rybaków na polskich morskich statkach rybackich.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 35 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 grudnia 1963 r. w sprawie sprzedaży nie podjętych ładunków w przewozie morskim.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające marynarki wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1963 nr 55 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 25 listopada 1963 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich.
Dz.U. 1963 nr 48 poz. 273 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 26 października 1963 r. w sprawie pilotażu morskiego.
Dz.U. 1963 nr 34 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 1963 r. w sprawie postępowania z mieniem wydobytym z morza.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 11 lipca 1963 r. w sprawie bezpieczeństwa ruchu zbiornikowców przewożących ciecze palne.
Dz.U. 1963 nr 33 poz. 192 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 10 lipca 1963 r. w sprawie przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1963 nr 31 poz. 179 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 czerwca 1963 r. w sprawie kondemnacji statków morskich.
Dz.U. 1963 nr 25 poz. 147 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 maja 1963 r. w sprawie transportu morskiego materiałów niebezpiecznych.
Dz.U. 1963 nr 19 poz. 104 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 kwietnia 1963 r. w sprawie prowadzenia dzienników na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1963 nr 10 poz. 57 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 marca 1963 r. w sprawie rejestru okrętowego.
Dz.U. 1963 nr 7 poz. 40 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 lutego 1963 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych oficerów i marynarzy na polskich statkach morskich.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych statków od obowiązku podnoszenia bandery polskiej.
Dz.U. 1962 nr 60 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 14 listopada 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych rodzajów statków od obowiązku wpisu do rejestru okrętowego.
Dz.U. 1962 nr 55 poz. 279 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 sierpnia 1962 r. w sprawie trybu ustalania właściciela mienia wydobytego z morza.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 319 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Przepisy wprowadzające kodeks morski.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski.
M.P. 1992 nr 20 poz. 156 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 17 czerwca 1992 r. w sprawie trybu postępowania organów administracji morskiej w zakresie przygotowania dokumentacji szkody uzasadniającej odpowiedzialność Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami.
M.P. 1986 nr 22 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie określenia zasad okazywania bandery statku jednostkom pływającym marynarki wojennej i organów ochrony granic oraz oddawania honoru przez statki.
M.P. 1985 nr 1 poz. 6 uchylony Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 31 grudnia 1984 r. w sprawie nadawania nazw statkom morskim.
M.P. 1972 nr 8 poz. 58 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 20 stycznia 1972 r. zmieniające zarządzenie w sprawie książeczek żeglarskich i list załogi na polskich statkach morskich.
M.P. 1971 nr 44 poz. 283 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 24 lipca 1971 r. w sprawie książeczek żeglarskich i list załogi na polskich statkach morskich.
M.P. 1970 nr 7 poz. 69 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 11 lutego 1970 r. w sprawie alarmów na statkach morskich.
M.P. 1969 nr 15 poz. 119 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 31 marca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich.
M.P. 1968 nr 25 poz. 164 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 7 czerwca 1968 r. w sprawie uznawania zaświadczeń obcych instytucji klasyfikacyjnych oraz poddawania statków morskich nadzorowi technicznemu tych instytucji.
M.P. 1967 nr 43 poz. 209 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 21 lipca 1967 r. w sprawie pełnienia służby przeciwpożarowej oraz prowadzenia dokumentów ochrony przeciwpożarowej na statkach morskich.
M.P. 1966 nr 73 poz. 342 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 12 grudnia 1966 r. zmieniające zarządzenie z dnia 19 października 1965 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich.
M.P. 1965 nr 56 poz. 293 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 19 października 1965 r. w sprawie środków ratunkowych na statkach morskich.
M.P. 1964 nr 42 poz. 201 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 23 czerwca 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadawania nazw statkom morskim.
M.P. 1964 nr 33 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 18 kwietnia 1964 r. w sprawie podziału wynagrodzenia za ratownictwo pomiędzy członków załogi statku.
M.P. 1963 nr 97 poz. 459 uchylony wykazem Zarządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1963 r. w sprawie podawania przez jednostki pływające marynarki wojennej, organów ochrony granic i Milicji Obywatelskiej danych dotyczących tych jednostek po zderzeniu się na morzu lub wodach śródlądowych ze statkami lub wodnosamolotami.
M.P. 1962 nr 84 poz. 395 uchylony Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 29 listopada 1962 r. w sprawie nadawania nazw statkom morskim.