Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Status of the legal act:
wygaśnięcie aktu
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
1986-06-16
Date of announcement:
1986-04-29
Date of entry into force:
1986-04-29
Date of binding force:
1986-04-29
Date of expiry:
1997-12-12
Issuing authority:
  • MIN. KIEROWNIK URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)