Wyszukiwanie

bandery

Liczba znalezionych aktów: 62.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2018 poz. 1279 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 1863 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 611 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2011 nr 228 poz. 1368 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 463 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej
Dz.U. 2005 nr 234 poz. 1997 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1399 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej.
Dz.U. 2002 nr 54 poz. 474 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.
Dz.U. 2002 nr 7 poz. 58 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji.
Dz.U. 1998 nr 116 poz. 751 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 lipca 1998 r. w sprawie flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.
Dz.U. 1996 nr 6 poz. 39 uchylony Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1995 nr 104 poz. 515 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1993 nr 34 poz. 154 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 60 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1986 nr 29 poz. 145 uchylony Rozporządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie certyfikatu bandery.
Dz.U. 1986 nr 22 poz. 112 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski.
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 71 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1978 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Wojsk Ochrony Pogranicza i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 31 uchylony Dekret z dnia 12 marca 1977 r. o zmianie ustawy Kodeks morski.
Dz.U. 1973 nr 7 poz. 60 Oświadczenie rządowe z dnia 14 lutego 1973 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu oraz w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1971 nr 2 poz. 24 Oświadczenie rządowe z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie przystąpienia Suazi do Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 279 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uznania przez Malawi mocy obowiązującej Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 278 Oświadczenie rządowe z dnia 24 października 1969 r. w sprawie uczestnictwa Mauritiusa w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu oraz w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1966 nr 26 poz. 161 Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 1966 r. w sprawie uczestnictwa Rwandy w Konwencji i Statucie o wolności tranzytu i w Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanych w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych statków od obowiązku podnoszenia bandery polskiej.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski.
Dz.U. 1959 nr 71 poz. 447 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zmianie dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1958 nr 73 poz. 370 Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 1958 r. dotyczące uznania przez Niemiecką Republikę Demokratyczną mocy obowiązującej Deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 315 uchylony Dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1953 nr 23 poz. 94 uchylony Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o banderze jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza.
Dz.U. 1936 nr 6 poz. 71 Oświadczenie rządowe z dnia 6 grudnia 1935 r. w sprawie przystąpienia Meksyku do deklaracji, dotyczącej uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, z dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1935 nr 65 poz. 411 Oświadczenie rządowe z dnia 25 lipca 1935 r. w sprawie przystąpienia Z. S. R. R. do deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery Państw pozbawionych wybrzeża morskiego.
Dz.U. 1935 nr 58 poz. 378 Oświadczenie rządowe z dnia 28 czerwca 1935 r. w sprawie przystąpienia Iraku do deklaracji z dnia 20 kwietnia 1921 r. w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego.
Dz.U. 1934 nr 14 poz. 114 obowiązujący Układ dotyczący sygnałów morskich i układ dotyczący latarniowców, które nie znajdują się na swych normalnych miejscach postoju, podpisane w Lizbonie dnia 23 października 1930 r.
Dz.U. 1933 nr 79 poz. 568 Oświadczenie rządowe z dnia 29 sierpnia 1933 r. w sprawie przystąpienia Turcji do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1933 nr 28 poz. 245 Oświadczenie rządowe z dnia 31 marca 1933 r. w sprawie zgłoszenia przez Polskę przystąpienia Wolnego Miasta Gdańska do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1932 nr 21 poz. 160 Oświadczenie rządowe z dnia 22 stycznia 1932 r. w sprawie zgłoszenia przez Niemcy przystąpienia do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1930 nr 66 poz. 530 Oświadczenie rządowe z dnia 3 września 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Hiszpanję Deklaracji dotyczącej uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 r.
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 415 Oświadczenie rządowe z dnia 21 czerwca 1930 r. w sprawie ratyfikacji przez Jugosławję Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej dnia 20 kwietnia 1921 roku w Barcelonie.
Dz.U. 1928 nr 81 poz. 721 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie przystąpienia Węgier do deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.
Dz.U. 1928 nr 80 poz. 706 Oświadczenie rządowe z dnia 17 sierpnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Chili deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.
Dz.U. 1928 nr 55 poz. 526 Oświadczenie rządowe z dnia 4 kwietnia 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Czeskosłowacki Deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.
Dz.U. 1928 nr 31 poz. 304 Oświadczenie rządowe z dnia 1 marca 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Grecki deklaracji w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.
Dz.U. 1927 nr 90 poz. 813 Oświadczenie rządowe z dnia 5 września 1927 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Belgijski deklaracji o uznaniu prawa do bandery państw pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej dnia 20 kwietnia 1921 r. w Barcelonie.
Dz.U. 1925 nr 47 poz. 329 Oświadczenie rządowe z dnia 6 kwietnia 1925 r. w sprawie złożenia w Sekretarjacie Generalnym Ligi Narodów dokumentu ratyfikacyjnego Deklaracji, dotyczącej uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego, podpisanej w Barcelonie dnia 20 kwietnia 1921 roku.
Dz.U. 1925 nr 47 poz. 328 obowiązujący Deklaracja w sprawie uznania prawa do bandery Państw, pozbawionych wybrzeża morskiego.
Dz.U. 1924 nr 12 poz. 105 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1920 r. o ustaleniu wzoru i wymiarów bandery dla statków państwowego zarządu wodnego na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie, oraz na powiaty: grodzieński, wołkowyski i gminy: białowieską, masiewską i suchopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego.
Dz.U. 1924 nr 11 poz. 97 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1924 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej niektórych dekretów, ustaw i rozporządzeń Rady Ministrów na Ziemię Wileńską.
Dz.U. 1922 nr 112 poz.1014 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1922 r. o banderze i znakach rządowych statków morskich.
Dz.U. 1921 nr 10 poz. 55 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1920 r. o ustaleniu wzoru i wymiarów bandery dla statków państwowego zarządu wodnego.
M.P. 1996 nr 42 poz. 417 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 czerwca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej, a także znaków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy.
M.P. 1996 nr 25 poz. 261 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1996 r. w sprawie wzoru flagi Policji, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Policji, a także znaków rozpoznawczych używanych na nich przez Policję w nocy.
M.P. 1996 nr 14 poz. 178 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1995 nr 36 poz. 436 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lipca 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej, a także znaków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy.
M.P. 1992 nr 5 poz. 29 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej, a także znaków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy.
M.P. 1986 nr 22 poz. 165 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 30 czerwca 1986 r. w sprawie określenia zasad okazywania bandery statku jednostkom pływającym marynarki wojennej i organów ochrony granic oraz oddawania honoru przez statki.
M.P. 1967 nr 8 poz. 46 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 stycznia 1967 r. w sprawie określenia wzorów flag dla statków morskich pełniących specjalną służbę państwową
M.P. 1953 nr 75 poz. 901 uchylony Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 31 lipca 1953 r. w sprawie sposobu używania bandery oraz znaków rozpoznawczych przez jednostki pływające Wojsk Ochrony Pogranicza.
M.P. 1930 nr 77 poz. 120 Zarządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1930 r. o podnoszeniu bandery przez polskie statki handlowe przy spotykaniu się ze statkami powietrznemi na morzu