Wyszukiwanie

godło i barwy państwa

Liczba znalezionych aktów: 100.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 155 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2023 poz. 1533 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Straży Granicznej oraz trybu nadawania tym jednostkom imion
Dz.U. 2022 poz. 2102 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie sposobu używania wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz barw Rzeczypospolitej Polskiej do celów wspólnej identyfikacji wizualnej
Dz.U. 2022 poz. 1763 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej
Dz.U. 2022 poz. 912 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego
Dz.U. 2021 poz. 953 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych
Dz.U. 2019 poz. 1509 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2019 poz. 656 akt jednorazowy Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o ustanowieniu Święta Chrztu Polski
Dz.U. 2018 poz. 2400 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 1279 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 835 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie sztandaru Służby Ochrony Państwa
Dz.U. 2018 poz. 441 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2017 poz. 1338 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego
Dz.U. 2016 poz. 1948 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
Dz.U. 2016 poz. 625 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2016 poz. 253 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru łańcucha z wizerunkiem orła i sposobu jego noszenia przez kierownika urzędu stanu cywilnego
Dz.U. 2015 poz. 1863 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2013 poz. 1268 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2012 poz. 490 obowiązujący Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych oraz ustawy o sporcie
Dz.U. 2012 poz. 237 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 463 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej
Dz.U. 2010 nr 61 poz. 376 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 58 poz. 368 akt jednorazowy Rozporządzenie Marszałka Sejmu Wykonującego Obowiązki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2010 nr 18 poz. 96 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2009 nr 154 poz. 1230 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2009 nr 59 poz. 487 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2008 nr 12 poz. 77 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2007 nr 132 poz. 914 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 212 poz. 1558 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2006 nr 14 poz. 102 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2006 r. w sprawie wprowadzenia żałoby narodowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 235 poz. 2000 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 2005 nr 235 poz. 1998 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2005 r. w sprawie wzorów flag dla statków morskich na oznaczenie pełnionej specjalnej służby państwowej oraz okoliczności i warunków ich podnoszenia
Dz.U. 2005 nr 172 poz. 1439 obowiązujący Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 128 poz. 1067 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 54 poz. 482 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 49 poz. 467 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2004 nr 41 poz. 385 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2002 nr 54 poz. 474 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wzoru flagi oraz oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej.
Dz.U. 2002 nr 34 poz. 324 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad podnoszenia flagi państwowej z godłem Rzeczypospolitej Polskiej przez polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1072 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 września 2001 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 obowiązujący Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Dz.U. 1993 nr 34 poz. 154 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1991 nr 33 poz. 139 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1990 nr 73 poz. 436 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1990 nr 34 poz. 199 obowiązujący Ustawa z dnia 18 maja 1990 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz innych ustaw.
Dz.U. 1990 nr 10 poz. 60 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1986 nr 22 poz. 112 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra - Kierownika Urzędu Gospodarki Morskiej z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. - Kodeks morski.
Dz.U. 1986 nr 12 poz. 71 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. o zmianie ustawy - Kodeks morski.
Dz.U. 1985 nr 23 poz. 100 obowiązujący Ustawa z dnia 10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach.
Dz.U. 1983 nr 39 poz. 175 uchylony Ustawa z dnia 20 lipca 1983 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1982 nr 11 poz. 83 uchylony Ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1980 nr 22 poz. 81 uchylony Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1980 nr 7 poz. 18 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 72 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministrów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych z dnia 30 maja 1978 r. w sprawie stosowania przez jednostki pływające Marynarki Wojennej, Wojsk Ochrony Pogranicza i Milicji Obywatelskiej międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu.
Dz.U. 1977 nr 9 poz. 35 obowiązujący Konwencja konsularna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Włoską podpisana w Rzymie dnia 9 listopada 1973 r.
Dz.U. 1977 nr 8 poz. 31 uchylony Dekret z dnia 12 marca 1977 r. o zmianie ustawy Kodeks morski.
Dz.U. 1976 nr 7 poz. 36 uchylony Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Państwa z dnia 16 lutego 1976 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalonej przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1974 nr 22 poz. 132 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 maja 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 281 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1973 nr 47 poz. 275 uznany za uchylony Ustawa z dnia 22 listopada 1973 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1971 nr 13 poz. 128 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1970 nr 13 poz. 116 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1962 nr 65 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 5 grudnia 1962 r. w sprawie zwolnienia niektórych statków od obowiązku podnoszenia bandery polskiej.
Dz.U. 1961 nr 58 poz. 318 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. Kodeks morski.
Dz.U. 1959 nr 71 poz. 447 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zmianie dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1957 nr 10 poz. 42 uchylony Dekret z dnia 1 lutego 1957 r. w sprawie zmiany dekretu o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
Dz.U. 1956 nr 7 poz. 43 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 1956 r. o sprostowania błędu w dekrecie z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 316 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 315 uchylony Dekret z dnia 9 listopada 1955 r. o znakach Sił Zbrojnych.
Dz.U. 1955 nr 47 poz. 314 uchylony Dekret z dnia 7 grudnia 1955 r. o godle i barwach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych.
Dz.U. 1953 nr 23 poz. 94 uchylony Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o banderze jednostek pływających Wojsk Ochrony Pogranicza.
Dz.U. 1952 nr 33 poz. 232 uznany za uchylony Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Dz.U. 1939 nr 75 poz. 505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 1939 r. o oznakach urzędów i organów pomocniczych i wykonawczych w dziale Ministerstwa Sprawiedliwości.
Dz.U. 1939 nr 2 poz. 8 uchylony Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 października 1938 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1937 nr 17 poz. 111 Ustawa z dnia 3 marca 1937 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1933 nr 80 poz. 576 Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 23 września 1933 r. o wprowadzeniu w obieg znaczka pocztowego wartości 15 gr z godłem Państwa.
Dz.U. 1933 nr 29 poz. 246 Ustawa z dnia 14 marca 1933 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1930 nr 80 poz. 629 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 129 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1930 r. w sprawie flag i innych znaków wojskowych.
Dz.U. 1930 nr 17 poz. 128 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 lutego 1930 r. w sprawie wymiarów i sposobu umieszczania bandery i flagi na statkach i łodziach zarządu rzecznego.
Dz.U. 1927 nr 115 poz. 980 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach.
Dz.U. 1919 nr 69 poz. 416 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 2010 nr 59 poz. 776 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 sierpnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego
M.P. 2010 nr 24 poz. 223 Uchwała Nr 54 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem
M.P. 2010 nr 21 poz. 197 Oświadczenie Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego i członków Jego delegacji - ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem
M.P. 2010 nr 20 poz. 196 Uchwała Nr 50 Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Smoleńskiem
M.P. 2008 nr 7 poz. 82 Uchwała Nr 9 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2008 r. w sprawie uczczenia pamięci ofiar tragicznego wypadku lotniczego pod Mirosławcem
M.P. 2002 nr 38 poz. 603 obowiązujący Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002 r. w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej.
M.P. 1997 nr 42 poz. 423 uznany za uchylony Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 lipca 1997 r. w sprawie opuszczenia flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
M.P. 1996 nr 14 poz. 178 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 stycznia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad używania znaków Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustalenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
M.P. 1992 nr 5 poz. 29 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie wzoru flagi Straży Granicznej, okoliczności i warunków jej podnoszenia oraz sposobu oznakowania jednostek pływających i statków powietrznych Straży Granicznej, a także znaków rozpoznawczych używanych przez nie w nocy.
M.P. 1990 nr 39 poz. 306 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 października 1990 r. w sprawie ochrony nazwy państwa polskiego.
M.P. 1973 nr 13 poz. 78 Uchwała Rady Państwa z dnia 8 marca 1973 r. w sprawie zasad obchodów ogólnokrajowych i lokalnych uroczystości państwowych.
M.P. 1967 nr 8 poz. 46 Zarządzenie Ministra Żeglugi z dnia 4 stycznia 1967 r. w sprawie określenia wzorów flag dla statków morskich pełniących specjalną służbę państwową
M.P. 1963 nr 61 poz. 313 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 31 lipca 1963 r. w sprawie emblematu, flagi i proporca Polskich Linii Lotniczych "Lot".
M.P. 1953 nr 75 poz. 901 uchylony Zarządzenie Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 31 lipca 1953 r. w sprawie sposobu używania bandery oraz znaków rozpoznawczych przez jednostki pływające Wojsk Ochrony Pogranicza.
M.P. 1934 nr 82 poz. 122 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o stroju urzędowym członków Trybunału Kompetencyjnego.