Wyszukiwanie

kolegia do spraw wykroczeń

Liczba znalezionych aktów: 50.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 987 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 671 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1267 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 915 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 2000 nr 65 poz. 775 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 maja 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 2000 nr 29 poz. 370 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 marca 2000 r. w sprawie zasad szkolenia członków kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 2000 nr 22 poz. 289 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie regulaminu działania kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 148 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lutego 2000 r. w sprawie ustalenia warunków i okresów czasu, po których akta spraw o wykroczenia podlegają zniszczeniu w całości lub w części albo przekazaniu archiwom państwowym.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 724 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1999 r. w sprawie wykonywania nadzoru administracyjnego nad kolegiami do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1998 nr 145 poz. 937 uznany za uchylony Ustawa z dnia 30 września 1998 r. o przedłużeniu kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 766 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 września 1998 r. w sprawie wysokości opłaty od wniosku o uchylenie prawomocnego rozstrzygnięcia kolegium do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 717 obowiązujący Ustawa z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1096 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 1997 nr 126 poz. 812 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 października 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 1997 nr 68 poz. 438 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 1996 nr 154 poz. 752 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 1996 nr 3 poz. 23 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach.
Dz.U. 1995 nr 2 poz. 10 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 marca 1993 r. w sprawie wnioskowania o sprawdzenie kwalifikacji kierujących pojazdami naruszających przepisy i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dz.U. 1993 nr poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 170 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1992 nr 20 poz. 82 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 lutego 1992 r. w sprawie rejestracji orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych za niektóre wykroczenia.
Dz.U. 1991 nr 23 poz. 96 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 533 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie.
Dz.U. 1990 nr 50 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lipca 1990 r. w sprawie ustalenia zakresów właściwości miejscowej istniejących kolegiów do spraw wykroczeń oraz powołania kolegiów do spraw wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Muszynie i przy Sądzie Rejonowym w Ostrzeszowie.
Dz.U. 1990 nr 43 poz. 251 obowiązujący Ustawa z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: Kodeks postępowania karnego, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i Kodeks pracy.
Dz.U. 1990 nr 21 poz. 127 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 marca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1989 nr 35 poz. 192 obowiązujący Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do wydawania aktów wykonawczych.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1987 nr 8 poz. 51 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 marca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1986 nr 20 poz. 107 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 maja 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1983 nr 2 poz. 15 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 1983 r. w sprawie kolegiów rejonowych do spraw wykroczeń i terytorialnego zakresu ich działania.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 291 uchylony Ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o zmianie ustaw: o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1980 nr 26 poz. 104 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 listopada 1980 r. o terminie zakończenia kadencji ławników ludowych oraz członków kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 71 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1978 r. zmieniające rozporządzenie o kosztach postępowania w sprawach o wykroczenia.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 233 akt jednorazowy Ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych i członków kolegiów do spraw wykroczeń.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 312 Ustawa z dnia 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 118 uchylony Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń.
M.P. 1995 nr 28 poz. 332 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 maja 1995 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej.
M.P. 1990 nr 26 poz. 202 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lipca 1990 r. w sprawie trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na członków kolegiów do spraw wykroczeń.
M.P. 1990 nr 13 poz. 105 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1989 nr 24 poz. 191 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lipca 1989 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1988 nr 15 poz. 127 uchylony Uchwała nr 86 Rady Ministrów z dnia 23 maja 1988 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1986 nr 28 poz. 200 uchylony Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 września 1986 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1983 nr 31 poz. 168 uchylony Uchwała nr 112 Rady Ministrów z dnia 5 września 1983 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1982 nr 14 poz. 100 uchylony Uchwała nr 96 Rady Ministrów z dnia 10 maja 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1978 nr 23 poz. 79 uchylony Uchwała nr 81 Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 1978 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w posiedzeniach kolegiów i komisji orzecznictwa do spraw wykroczeń.
M.P. 1974 nr 34 poz. 203 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 września 1974 r. Regulamin działania kolegiów do spraw wykroczeń.