Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2005-09-01
Data wydania:
2005-07-28
Data wejścia w życie:
2005-10-02
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS SKARBU PAŃSTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (9)
Akty wykonawcze (38)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (18)