Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1991-10-14
Data wydania:
1991-08-30
Data wejścia w życie:
1992-01-15
Data uchylenia:
2011-07-01
Uwagi:
do zakładów opieki zdrowotnej nie stosuje się przepisów ustawy o działalności gospodarczej Dz.U. 1988 nr 41 poz. 324; zmiany niniejszej ustawy wprowadzone ustawą z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "PKP" (Dz. U. Nr 84, poz. 948) wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca przypadającego po dniu wydania postanowienia o wpisie PKP SA do rejestru handlowego oraz wykreślenia PKP z rejestru przedsiębiorstw państwowych.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH
  • MIN. TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Akty zmienione (10)
Akty uchylone (5)
Akty uznane za uchylone (45)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (166)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (58)
Akty uchylające (1)