There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych ustaw.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2001-11-09
Date of announcement:
2001-08-24
Date of entry into force:
2002-01-01
Date of binding force:
2002-01-01
Remarks:
art. 1 pkt 8, 10 i 11 w części dotyczącej państwowych granicznych inspektorów sanitarnych wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
The legislative process (1)
Amended acts (3)
Acts deemed repealed (1)
References (1)
Executory orders (1)
Amending acts (1)