There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 18 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1998-09-09
Date of announcement:
1998-07-18
Date of entry into force:
1999-01-01
Date of binding force:
1999-01-01
Remarks:
Niżej wymienione przepisy ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 28 poz. 153) wchodzą w życie w następujących terminach: 1) art. 18,art. 21 ust. 3, art. 26 ust. 6, art. 54, 54a, 56, 166, 167, 167a, 168a, art. 169, 169a, 169b i 169c, z dniem 9 września 1998 r. 2) art. 55a wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r. 3) art. 4a wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
The legislative process (1)
Amended acts (13)
References (16)
Amending acts (6)