Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1987-12-30
Date of announcement:
1987-12-23
Date of entry into force:
1988-01-01
Date of binding force:
1988-01-01
Date of repeal:
1992-01-01
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)