Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2001-09-11
Data wydania:
2001-07-05
Data wejścia w życie:
2001-12-12
Data uchylenia:
2014-07-25
Uwagi:
art. 7 i art. 18 wchodzą w życie z dniem 12 października 2001 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (9)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (33)
Informacja o tekście jednolitym (1)
Akty zmieniające (13)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (1)