Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1989-05-26
Data wydania:
1989-05-17
Data wejścia w życie:
1989-07-01
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
Akty zmienione (7)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (10)
Akty wykonawcze (116)
Orzeczenie TK (2)
Informacja o tekście jednolitym (11)
Akty zmieniające (65)
Dyrektywy europejskie (2)