Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-01-23
Data wydania:
2003-12-18
Data wejścia w życie:
2004-02-07
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROZWOJU WSI
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (1)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (1)
Akty wykonawcze (16)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (8)
Akty zmieniające (27)
Dyrektywy europejskie (4)