Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-08-16
Data wydania:
2016-07-07
Data wejścia w życie:
2016-08-31
Uwagi:
art. 58 ust. 2 i art. 59 ust. 2 weszły w życie z dniem 17 sierpnia 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS GOSPODARKI MORSKIEJ
  • MIN. ZDROWIA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (56)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (1)