Wyszukiwanie

ministrowie

Liczba znalezionych aktów: 786. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2022 poz. 2487 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 2022 poz. 2120 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej
Dz.U. 2022 poz. 2119 akt indywidualny Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Marka Kuchcińskiego
Dz.U. 2022 poz. 2118 akt indywidualny Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka
Dz.U. 2022 poz. 1503 akt indywidualny Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Zbigniewa Hoffmanna
Dz.U. 2022 poz. 1446 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Agnieszki Ścigaj
Dz.U. 2022 poz. 1414 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Włodzimierza Tomaszewskiego
Dz.U. 2022 poz. 1188 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów
Dz.U. 2022 poz. 838 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Technologii
Dz.U. 2021 poz. 2073 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 2021 poz. 943 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
Dz.U. 2021 poz. 942 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2021 poz. 941 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska
Dz.U. 2021 poz. 937 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2021 poz. 932 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2021 poz. 361 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Dz.U. 2021 poz. 178 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów
Dz.U. 2020 poz. 2121 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wójcika
Dz.U. 2020 poz. 2116 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Cieślaka
Dz.U. 2020 poz. 2006 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2020 poz. 2004 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 1746 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Aktywów Państwowych
Dz.U. 2020 poz. 1745 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2020 poz. 1723 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Dz.U. 2020 poz. 1722 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2020 poz. 1721 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2020 poz. 1720 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska
Dz.U. 2020 poz. 1719 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
Dz.U. 2020 poz. 1718 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
Dz.U. 2020 poz. 1717 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
Dz.U. 2020 poz. 1716 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
Dz.U. 2020 poz. 1541 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2020 poz. 1470 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2020 poz. 1469 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2020 poz. 363 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej
Dz.U. 2020 poz. 13 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 2019 poz. 2272 akt indywidualny Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka
Dz.U. 2019 poz. 2257 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2019 poz. 1059 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2019 poz. 1058 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2019 poz. 1057 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Dworczyka
Dz.U. 2019 poz. 1056 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Michała Wosia
Dz.U. 2019 poz. 1055 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2019 poz. 1054 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2018 poz. 1998 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.U. 2018 poz. 1250 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2018 poz. 46 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy
Dz.U. 2017 poz. 2322 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Dz.U. 2017 poz. 2321 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dz.U. 2017 poz. 2320 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2017 poz. 2319 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy
Dz.U. 2017 poz. 1140 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2016 poz. 2012 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych
Dz.U. 2016 poz. 1788 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka
Dz.U. 2016 poz. 1359 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju
Dz.U. 2016 poz. 1250 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2015 poz. 2095 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2015 poz. 2094 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Dz.U. 2015 poz. 2093 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka
Dz.U. 2015 poz. 2092 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy
Dz.U. 2015 poz. 2091 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Dz.U. 2015 poz. 2090 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
Dz.U. 2015 poz. 2088 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2015 poz. 2087 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii
Dz.U. 2015 poz. 1927 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Henryka Kowalczyka
Dz.U. 2015 poz. 1921 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Mariusza Kamińskiego - Koordynatora Służb Specjalnych
Dz.U. 2015 poz. 1914 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Krzysztofa Tchórzewskiego
Dz.U. 2015 poz. 1913 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Elżbiety Witek
Dz.U. 2015 poz. 1912 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Beaty Kempy
Dz.U. 2015 poz. 1911 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2015 poz. 1910 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji
Dz.U. 2015 poz. 1909 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Dz.U. 2015 poz. 1908 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2015 poz. 1907 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa
Dz.U. 2015 poz. 1906 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2015 poz. 1905 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2015 poz. 1904 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2015 poz. 1903 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2015 poz. 1902 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa
Dz.U. 2015 poz. 1901 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości
Dz.U. 2015 poz. 1900 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2015 poz. 1899 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2015 poz. 1898 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2015 poz. 1897 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2015 poz. 1896 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.U. 2015 poz. 1895 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju
Dz.U. 2015 poz. 1894 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dz.U. 2015 poz. 836 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Jacka Cichockiego w zakresie koordynacji służb specjalnych
Dz.U. 2014 poz. 1067 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2013 poz. 272 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Bartłomieja Sienkiewicza - Ministra Spraw Wewnętrznych - w zakresie koordynacji służb specjalnych
Dz.U. 2012 poz. 1396 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz.U. 2012 poz. 845 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. uchylające rozporządzenie w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu
Dz.U. 2012 poz. 392 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów
Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1672 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1671 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2011 nr 254 poz. 1524 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego - Ministra Spraw Wewnętrznych - w zakresie koordynacji służb specjalnych
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1503 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1502 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1501 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji
Dz.U. 2011 nr 250 poz. 1500 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zniesienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1496 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - Członka Rady Ministrów Tomasza Arabskiego
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1495 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1494 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1493 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1492 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1491 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1490 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1489 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1488 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1487 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1486 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1485 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1484 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1483 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1482 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1481 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1480 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1479 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji
Dz.U. 2011 nr 248 poz. 1478 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Dz.U. 2011 nr 63 poz. 324 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.U. 2010 nr 65 poz. 404 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra właściwego do spraw aktywów państwowych oraz ich wykonywaniu w niektórych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych prowadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy naftowej oraz paliw gazowych
Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1725 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2009 nr 42 poz. 337 obowiązujący Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 23 poz. 130 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Michała Boniego
Dz.U. 2008 nr 225 poz. 1489 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Systemem Informacji Wizowej
Dz.U. 2008 nr 216 poz. 1370 obowiązujący Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Dz.U. 2008 nr 137 poz. 859 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego
Dz.U. 2008 nr 98 poz. 637 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2008 nr 24 poz. 146 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2007 nr 227 poz. 1677 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zniesienia niektórych pełnomocników Rządów
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1607 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1606 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1605 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1604 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1603 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1602 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1601 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Skarbu Państwa
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1600 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1599 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1598 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1597 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1596 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1595 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1594 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1593 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1592 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministrów Finansów
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1591 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2007 nr 216 poz. 1590 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Derdziaka
Dz.U. 2007 nr 203 poz. 1464 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1257 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1256 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1255 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 września 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów - Koordynatora Służb Specjalnych, Zbigniewa Wassermana
Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1042 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego
Dz.U. 2007 nr 148 poz. 1041 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 761 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego
Dz.U. 2007 nr 110 poz. 760 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2007 nr 76 poz. 504 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Mariusza Błaszczaka
Dz.U. 2007 nr 65 poz. 437 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 246 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 245 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 243 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 242 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej
Dz.U. 2007 nr 38 poz. 241 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Budownictwa
Dz.U. 2007 nr 7 poz. 50 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2012 we Wrocławiu
Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1659 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)
Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1590 obowiązujący Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2006 nr 195 poz. 1441 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Promocji Alternatywnych Źródeł Energii
Dz.U. 2006 nr 170 poz. 1217 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych
Dz.U. 2006 nr 136 poz. 962 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Przemysława Gosiewskiego
Dz.U. 2006 nr 96 poz. 666 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego
Dz.U. 2005 nr 239 poz. 2011 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii do Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2005 nr 231 poz. 1962 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Budownictwa Mieszkaniowego
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1933 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Opracowania Programu Zwalczania Nadużyć w Instytucjach Publicznych
Dz.U. 2005 nr 222 poz. 1913 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2005 nr 221 poz. 1904 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Zbigniewa Wassermana
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1901 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1900 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Budownictwa
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1899 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1898 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1897 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1896 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Sprawiedliwości
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1895 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1894 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1893 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju Regionalnego
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1892 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1891 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1890 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1889 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1888 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1887 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2005 nr 220 poz. 1886 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministerstwa Edukacji i Nauki
Dz.U. 2005 nr 168 poz. 1404 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów dnia 2 września 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej
Dz.U. 2005 nr 48 poz. 449 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2005 nr 19 poz. 164 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2788 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)
Dz.U. 2004 nr 279 poz. 2760 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. uchylające rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2643 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej
Dz.U. 2004 nr 265 poz. 2642 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn
Dz.U. 2004 nr 261 poz. 2600 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i sposobu przyznawania dodatku kontrolerskiego pracownikom podległym ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych
Dz.U. 2004 nr 170 poz. 1789 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej
Dz.U. 2004 nr 164 poz. 1714 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1432 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1428 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy
Dz.U. 2004 nr 134 poz. 1425 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra -członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego
Dz.U. 2004 nr 121 poz. 1267 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o urzędach i izbach skarbowych
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013
Dz.U. 2004 nr 113 poz. 1188 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1155 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra-członka Rady Ministrów Izabeli Jarugi-Nowackiej
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1131 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1130 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu Ministra Środowiska
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1129 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1128 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1127 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1126 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1125 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1124 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Polityki Społecznej
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1123 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Informatyzacji
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1122 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego działania Ministra Kultury
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1121 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1120 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1119 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1118 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1117 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Sławomira Cytryckiego
Dz.U. 2004 nr 106 poz. 1115 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2004 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 554 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Reformy Systemu Zabezpieczenia Społecznego
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 265 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie wyznaczenia ministra właściwego do spraw uznawania kwalifikacji w zawodzie regulowanym bibliotekarza, pracownika dokumentacji i informacji naukowej
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1136 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Danuty Hübner
Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1111 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych
Dz.U. 2003 nr 118 poz. 1109 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dróg Krajowych i Autostrad
Dz.U. 2003 nr 116 poz. 1091 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Lecha Nikolskiego
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1040 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu
Dz.U. 2003 nr 24 poz. 199 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Radzie Ministrów
Dz.U. 2003 nr 19 poz. 165 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury
Dz.U. 2002 nr 238 poz. 2025 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2002 r. sygn. akt. 9/02.
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 870 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 869 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 868 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 867 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
Dz.U. 2002 nr 97 poz. 866 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 852 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 849 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 848 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 834 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 833 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia.
Dz.U. 2002 nr 85 poz. 766 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 533 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2002 nr 44 poz. 411 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie środków specjalnych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Dz.U. 2002 nr 24 poz. 247 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.
Dz.U. 2002 nr 3 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Organizacji Światowej Wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1809 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury.
Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1800 obowiązujący Ustawa z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1372 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1329 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1328 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1327 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.
Dz.U. 2001 nr 122 poz. 1326 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1116 obowiązujący Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działaniach administracji rządowej oraz ustawy o służbie cywilnej.
Dz.U. 2001 nr 101 poz. 1091 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2001 nr 92 poz. 1017 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Programu "Wisła - 2020".
Dz.U. 2001 nr 79 poz. 841 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.
Dz.U. 2001 nr 76 poz. 814 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2001 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Gospodarki i zniesienia Ministerstwa Łączności.
Dz.U. 2001 nr 75 poz. 801 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 787 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie przejęcia przez ministrów funkcji organu sprawującego nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierowników urzędów centralnych, wojewodów lub przez inne jednostki organizacyjne.
Dz.U. 2001 nr 56 poz. 581 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności.
Dz.U. 2001 nr 50 poz. 518 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 maja 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 361 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2001 r. uchylające rozporządzenie w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Usuwania Skutków Suszy.
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 298 uchylony Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu.
Dz.U. 2001 nr 18 poz. 212 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 2001 nr 17 poz. 189 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.
Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1038 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.
Dz.U. 2000 nr 46 poz. 536 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska.
Dz.U. 2000 nr 30 poz. 372 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2000 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Dostosowania Polskiego Rolnictwa do Wymogów Unii Europejskiej.
Dz.U. 2000 nr 12 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Sprawiedliwości.
Dz.U. 1999 nr 110 poz. 1259 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie uprawnień dyscyplinarnych ministrów, kierowników urzędów i instytucji wobec żołnierzy pełniących służbę w podporządkowanych im jednostkach organizacyjnych.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1124 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1123 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1122 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sprawiedliwości.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1121 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1120 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Łączności.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1119 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1118 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.
Dz.U. 1999 nr 96 poz. 1117 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej.
Dz.U. 1999 nr 85 poz. 941 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 października 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 929 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1999 nr 70 poz. 778 obowiązujący Ustawa z dnia 24 lipca 1999 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1999 nr 52 poz. 533 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu instytucji i jednostek organizacyjnych podległych lub podporządkowanych właściwym ministrom i centralnym organom administracji rządowej, wojewodom i innym terenowym organom administracji rządowej albo przez nich nadzorowanych, przekazywanych określonym jednostkom samorządu terytorialnego.
Dz.U. 1999 nr 42 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie przekazania uprawnień Prezesa Rady Ministrów określonych ustawą o Polskim Czerwonym Krzyżu.
Dz.U. 1999 nr 28 poz. 259 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.
Dz.U. 1999 nr 18 poz. 163 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1134 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie określenia wykazu szkół, które prowadzą ministrowie właściwi do spraw: wewnętrznych, obrony narodowej i sprawiedliwości.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1133 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia listy przedsiębiorstw państwowych, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonuje Minister Skarbu Państwa, oraz listy przedsiębiorstw, wobec których zadania i kompetencje organu założycielskiego wykonują inne niż Minister Skarbu Państwa organy administracji rządowej, a także szczegółowych zasad i trybu przejęcia przez wojewodów i Ministra Skarbu Państwa zadań i kompetencji organu założycielskiego.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1126 obowiązujący Ustawa z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa.
Dz.U. 1998 nr 148 poz. 970 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1998 r. w sprawie wykazu instytucji kultury wpisanych do rejestrów prowadzonych przez ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegających przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnonarodowy charakter zadań przez nie wykonywanych.
Dz.U. 1998 nr 143 poz. 919 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1998 r. w sprawie określenia bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie wojewodów podlegającej przekazaniu do samorządów województw w celu jej dalszego wykorzystywania w ramach zadań własnych, bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, podlegającej przekazaniu powiatom lub miastom na prawach powiatu, oraz bazy sportowo-rekreacyjnej, pozostającej w zarządzie ministrów i kierowników urzędów centralnych, nie podlegającej przekazaniu jednostkom samorządu terytorialnego ze względu na ogólnopaństwowy charakter zadań wykonywanych przez tę bazę.
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 775 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1998 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Ryszarda Czarneckiego.
Dz.U. 1998 nr 113 poz. 722 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1998 nr 98 poz. 620 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Socjalnej.
Dz.U. 1998 nr 94 poz. 596 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1998 nr 93 poz. 586 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1998 nr 66 poz. 432 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 maja 1998 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Decentralizacji Finansów Publicznych.
Dz.U. 1998 nr 30 poz. 162 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 marca 1998 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Realizacji Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.
Dz.U. 1998 nr 25 poz. 136 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lutego 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Teresy Kamińskiej.
Dz.U. 1998 nr 4 poz. 9 uchylony Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 925 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Widzyka.
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 924 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Janusza Pałubickiego.
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 923 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Jerzego Kropiwnickiego.
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 922 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-Członka Rady Ministrów Teresy Kamińskiej.
Dz.U. 1997 nr 136 poz. 921 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra-członka Rady Ministrów Wiesława Walendziaka.
Dz.U. 1997 nr 100 poz. 621 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie zasad współdziałania ministrów w zakresie kształcenia zawodowego.
Dz.U. 1997 nr 95 poz. 581 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1997 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1997 nr 87 poz. 550 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Andrzeja Piłata.
Dz.U. 1997 nr 21 poz. 110 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1997 r. w sprawie zasad rejestrowania normatywnych aktów prawnych wydawanych przez organy administracji rządowej.
Dz.U. 1997 nr 5 poz. 27 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowego zakresu działania Ministra - członka Rady Ministrów Zbigniewa Siemiątkowskiego.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 799 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 798 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Gospodarki.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 797 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Finansów.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 796 uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1996 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie określenia przedsiębiorstw państwowych oraz jednoosobowych spółek Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.
Dz.U. 1996 nr 157 poz. 791 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie trybu i terminów przejęcia przez Ministra Skarbu Państwa akcji i udziałów Skarbu Państwa oraz zakresu informacji o niektórych z przejmowanych akcji i udziałów.
Dz.U. 1996 nr 108 poz. 517 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 września 1996 r. w sprawie trybu likwidacji ministerstw i urzędów znoszonych w ramach reformy centrum administracyjno-gospodarczego Rządu oraz trybu organizowania ministerstw, urzędów i innych organów utworzonych w ramach tej reformy.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 497 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 492 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 491 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o szczególnych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 490 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Gospodarki.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 489 uchylony Ustawa z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz o urzędach i izbach skarbowych.
Dz.U. 1996 nr 90 poz. 408 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki.
Dz.U. 1996 nr 21 poz. 97 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1996 r. w sprawie utworzenia stanowiska sekretarza stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 202 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 1994 r. w sprawie określenia organu właściwego w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad i dróg ekspresowych.
Dz.U. 1993 nr 68 poz. 328 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przekształceń Własnościowych.
Dz.U. 1993 nr 11 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1992 nr 40 poz. 168 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1992 nr 10 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1990 nr 85 poz. 501 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1990 nr 82 poz. 476 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przekształceń Własnościowych.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 299 uchylony Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przekształceń Własnościowych.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 288 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie nadania statutu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1990 nr 49 poz. 287 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1990 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 181 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych.
Dz.U. 1990 nr 29 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o przekazaniu Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej z zakresu działania Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zadań dotyczących pomocy społecznej.
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 434 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Dz.U. 1989 nr 73 poz. 433 uchylony Ustawa z dnia 20 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 408 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Łączności.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 407 uchylony Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o utworzeniu urzędu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 176 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą.
Dz.U. 1987 nr 33 poz. 172 uchylony Ustawa z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu.
Dz.U. 1962 nr 26 poz. 121 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1962 r. w sprawie określenia właściwości Ministra Żeglugi do wydawania zezwoleń na wykonywanie usług związanych z obrotem morskim z zagranicą.
Dz.U. 1932 nr 91 poz. 779 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. o zakresie działania Ministra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj ziemskich.
Dz.U. 1932 nr 52 poz. 493 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. o przekazaniu zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach zdrowia publicznego Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.
Dz.U. 1927 nr 68 poz. 598 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. w sprawie uzupełnienia ustawy o zakresie działania Ministra Reform Rolnych.
Dz.U. 1927 nr 49 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja 1927 r. o zmianie niektórych postanowień dekretu z dnia 16 grudnia 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego.
Dz.U. 1926 nr 97 poz. 567 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji.
Dz.U. 1925 nr 98 poz. 691 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 1925 r. w sprawie zmiany kompetencji Ministra Robót Publicznych i Ministra Skarbu odnośnie do spraw katastralnych w województwie poznańskiem i pomorskiem.
Dz.U. 1922 nr 30 poz. 247 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1918 nr 4 poz. 6 Dekret Rady Regencyjnej w przedmiocie przysięgi dla ministrów, urzędników, sędziów i adwokatów
Dz.U. 1918 nr 1 poz. 1 Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem.
M.P. 2022 poz. 986 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2022 r. nr 1131.46.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 981 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2022 r. nr 1131.45.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 980 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 października 2022 r. nr 1131.44.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 617 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2022 r. nr 1131.31.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 616 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2022 r. nr 1131.30.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 615 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2022 r. nr 1131.29.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2022 r. nr 1131.27.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 608 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2022 r. nr 1131.26.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 436 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2022 r. nr 1131.13.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 397 obowiązujący Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. nr 1131.12.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 kwietnia 2022 r. nr 1131.11.2022 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 185 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 7 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa
M.P. 2021 poz. 1153 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 988 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 135 Rady Ministrów z dnia 19 października 2021 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 772 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
M.P. 2021 poz. 734 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.10.2021 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 524 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 336 Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2021 poz. 226 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 1113 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 175 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 1071 Obwieszczenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Rozwoju, Pracy i Technologii lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 1029 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 974 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.36.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 973 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.36.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 972 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.36.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 896 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. nr 1131.27.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 895 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 października 2020 r. nr 1131.26.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 765 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.20.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 764 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.19.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 763 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.18.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 sierpnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 678 akt objęty tekstem jednolitym Zarządzenie nr 105 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
M.P. 2020 poz. 414 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2020 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2020 r. nr 1131.11.2020 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 344 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.10.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 343 akt indywidualny Postanowienie Nr 1131.9.2020 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 245 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2020 r. nr 1131.7.2020 o powołaniu Ministra do Spraw Unii Europejskiej oraz Ministra Środowiska
M.P. 2020 poz. 244 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 marca 2020 r. nr 1131.6.2020 o odwołaniu Ministrów - Członków Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1192 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 159 Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1152 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2019 r. nr 1131.26.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 1151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2019 r. nr 1131.25.2019 o odwołaniu Ministra Sportu
M.P. 2019 poz. 1092 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 listopada 2019 r. nr 1131.24.2019 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.19.2019 o powołaniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju
M.P. 2019 poz. 858 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2019 r. nr 1131.18.2019 o odwołaniu Ministra Inwestycji i Rozwoju
M.P. 2019 poz. 778 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. nr 1131.15.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 749 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2019 r. nr 1131.14.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 743 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 sierpnia 2019 r. nr 1131.13.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 728 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 114 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie utworzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw reformy systemów oceny zgodności i nadzoru rynku
M.P. 2019 poz. 477 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1131.7.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2019 r. nr 1131.6.2019 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 137 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 10 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 614 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. nr 1131.10.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 613 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 czerwca 2018 r. nr 1131.9.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 416 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 2018 r. nr 1131.7.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 278 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 43 Rady Ministrów z dnia 1 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 209 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Infrastruktury lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2018 poz. 114 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 8 Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 29 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 1131.2.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 28 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2018 r. nr 1131.1.2018 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 1198 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2017 r. nr 1131.21.2017 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 1204 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 1006 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Ministrów - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 942 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.17.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 941 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.16.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 940 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.15.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 915 akt indywidualny Postanowienie nr 1131.14.2016 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 września 2016 r. o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 494 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała Nr 62 Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 455 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie nr 61 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw Polityki Surowcowej Państwa
M.P. 2015 poz. 1198 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. nr 1131.46.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 1197 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2015 r. nr 1131.45.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 1077 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2015 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2015 poz. 1063 akt objęty tekstem jednolitym Uchwała nr 204 Rady Ministrów z dnia 27 października 2015 r. zmieniająca uchwałę - Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 588 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.10.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 587 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.9.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 586 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.8.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 585 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.7.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 584 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.6.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 583 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2015 r. nr 1131.5.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 432 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 maja 2015 r. nr 1131.4.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 414 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 kwietnia 2015 r. nr 1131.3.2015 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 936 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji Narodowej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2014 poz. 645 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-9-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 644 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2014 r. nr 1131-8-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 270 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-5-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 269 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2014 r. nr 1131-4-2014 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1006 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-25-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1005 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-24-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1004 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-23-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 1003 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2013 r. nr 1131-22-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 986 akt posiada tekst jednolity Zarządzenie Nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie Stałego Komitetu Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 979 akt posiada tekst jednolity Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 390 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-14 -2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 389 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 maja 2013 r. nr 1131-13-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 388 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-12-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 387 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2013 r. nr 1131-11-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 190 uchylony Zarządzenie Nr 25 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 160 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-6-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 159 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-5-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 158 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-4-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 157 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-3-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2013 poz. 156 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2013 r. nr 1131-2-2013 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 994 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2012 r. nr 1131-9-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 993 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2012 r. nr 1131-8-2012 o zmianach w składzie Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 631 uchylony Zarządzenie Nr 69 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw Współpracy ze Strażami Gminnymi (Miejskimi)
M.P. 2012 poz. 577 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2012 r. nr 1131-4-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 576 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 lipca 2012 r. nr 1131-3-2012 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2012 poz. 567 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2011 nr 101 poz. 1021 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-15-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 101 poz. 1020 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2011 r. nr 1131-14-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 84 poz. 860 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 1131-5-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 84 poz. 859 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 2011 r. nr 1131-4-2011 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 15 poz. 151 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2010 r. nr 1131-3-10 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 15 poz. 150 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2010 r. nr 1131-2-10 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 69 poz. 892 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2009 r. nr 1131-20-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 67 poz. 871 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-19-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 67 poz. 870 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2009 r. nr 1131-18-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 8 poz. 75 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2009 r. nr 1131-7-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 8 poz. 74 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2009 r. nr 1131-6-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 5 poz. 42 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 stycznia 2009 r. nr 1131-5-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2009 nr 5 poz. 41 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2009 r. nr 1131-1-09 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 87 poz. 947 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 listopada 2007 r. nr 1131-50-07 o powołaniu w skład Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 64 poz. 725 uchylony Zarządzenie Nr 97 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Rozwoju Regionalnego
M.P. 2007 nr 61 poz. 707 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 września 2007 r. Nr 1131-31-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 61 poz. 706 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 września 2007 r. Nr 1131-30-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 61 poz. 705 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2007 r. Nr 1131-29-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 60 poz. 692 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. nr 1131-28-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 60 poz. 691 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 września 2007 r. nr 1131-27-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 52 poz. 594 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2007 r. nr 1131-22-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 52 poz. 593 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2007 r. nr 1131-20-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 50 poz. 582 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 1 sierpnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej lub przez niego nadzorowanych
M.P. 2007 nr 50 poz. 575 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2007 r. nr 1131-2407 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 50 poz. 574 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2007 r. nr 1131-23-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 47 poz. 548 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 r. nr 1131-19-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 46 poz. 543 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2007 r. nr 1131-18-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 42 poz. 476 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2007 r. nr 1131-14-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 42 poz. 475 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2007 r. nr 1131-13-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 31 poz. 359 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2007 r. nr 1131-12-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 31 poz. 357 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2007 r. nr 1131-11-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 28 poz. 315 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej
M.P. 2007 nr 26 poz. 279 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 marca 2007 r. nr 1131-10-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów
M.P. 2007 nr 15 poz. 164 akt indywidualny Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lutego 2007 r. nr 1131-5-07 o zmianie w składzie Rady Ministrów