This act has an consolidated text .

There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt posiada tekst jednolity
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2020-10-06
Date of announcement:
2020-10-06
Date of entry into force:
2020-10-06
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Information on the consolidated act (1)
Amending acts (1)