There are amending acts for this act.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
1999-11-30
Date of entry into force:
1999-12-03
Date of binding force:
1999-12-03
Date of repeal:
2000-06-21
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amending acts (1)
Repealing acts (1)