Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Show content in full window
Text of act:
Published text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of announcement:
2000-02-04
Date of entry into force:
2000-02-09
Date of binding force:
2000-01-01
Date of repeal:
2000-06-21
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repealing acts (1)