Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt indywidualny
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2000-06-21
Date of announcement:
2000-06-20
Date of entry into force:
2000-06-21
Date of binding force:
2000-06-21
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Repealed acts (2)
Repeals arising from (1)