Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 października 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt jednorazowy
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2001-10-23
Date of announcement:
2001-10-20
Date of entry into force:
2001-10-23
Date of binding force:
2001-10-23
Issuing authority:
  • RADA MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)