Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Obwieszczenie
Date of publication:
2021-05-21
Date of announcement:
2021-05-19
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Consolidated for (1)