Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra do Spraw Unii Europejskiej

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
akt indywidualny
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
2020-03-06
Date of announcement:
2020-03-05
Date of entry into force:
2020-03-05
Issuing authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)