Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-11-20
Data wydania:
1996-09-13
Data wejścia w życie:
1997-01-01
Organ wydający:
  • SEJM
Akty zmienione (2)
Odesłania (2)
Akty wykonawcze (28)
Orzeczenie TK (4)
Informacja o tekście jednolitym (12)
Akty zmieniające (58)
Dyrektywy europejskie (3)