Wyszukiwanie

lokalowe prawo

Liczba znalezionych aktów: 538. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1688 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 725 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2022 poz. 2332 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2022 poz. 1297 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U. 2022 poz. 975 obowiązujący Ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Dz.U. 2022 poz. 172 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2021 poz. 1177 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2021 poz. 1048 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2021 poz. 11 obowiązujący Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa
Dz.U. 2020 poz. 2017 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2020 poz. 1910 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2020 poz. 1100 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Dz.U. 2020 poz. 532 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2019 poz. 1805 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz.U. 2019 poz. 1469 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1182 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2019 poz. 737 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2018 poz. 2363 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Dz.U. 2018 poz. 2356 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 2122 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego
Dz.U. 2018 poz. 1234 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2018 poz. 716 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2017 poz. 1529 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
Dz.U. 2017 poz. 1335 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.U. 2016 poz. 1610 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2016 poz. 8 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2015 poz. 1892 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali
Dz.U. 2015 poz. 1815 obowiązujący Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych
Dz.U. 2015 poz. 1637 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października 2015 r. sygn. akt SK 11/13
Dz.U. 2015 poz. 1378 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
Dz.U. 2015 poz. 1168 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o własności lokali
Dz.U. 2015 poz. 746 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 355 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Policji
Dz.U. 2015 poz. 210 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
Dz.U. 2015 poz. 87 obowiązujący Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 150 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2013 poz. 1399 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U. 2013 poz. 1277 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
Dz.U. 2013 poz. 1222 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2013 poz. 1006 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 lipca 2013 r. sygn. akt SK 12/12
Dz.U. 2013 poz. 823 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2012 poz. 1419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2012 poz. 504 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego
Dz.U. 2012 poz. 410 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Dz.U. 2012 poz. 391 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Dz.U. 2012 poz. 252 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
Dz.U. 2012 poz. 201 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lutego 2012 r. sygn. akt P 17/10
Dz.U. 2012 poz. 141 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantów
Dz.U. 2012 poz. 77 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 stycznia 2012 r. sygn. akt SK 25/09
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1377 uchylony Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
Dz.U. 2011 nr 224 poz. 1342 obowiązujący Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Dz.U. 2011 nr 85 poz. 464 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2011 nr 28 poz. 148 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Dz.U. 2010 nr 141 poz. 949 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
Dz.U. 2010 nr 121 poz. 818 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przydziału, opróżniania lokali mieszkalnych i tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz norm zaludnienia lokali mieszkalnych
Dz.U. 2010 nr 75 poz. 488 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2010 r. sygn. akt P 1/08
Dz.U. 2010 nr 3 poz. 13 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2009 nr 120 poz. 1001 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych
Dz.U. 2008 nr 54 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i terminów składania i rozpatrywania wniosku o udzielenie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych, treści wniosku, kryteriów jego oceny, wzoru formularza rozliczenia udzielonego wsparcia oraz minimalnych wymagań w zakresie wyposażenia, jakie muszą spełniać pozyskane lokale mieszkalne
Dz.U. 2007 nr 250 poz. 1873 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
Dz.U. 2007 nr 173 poz. 1218 obowiązujący Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 902 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2007 r. sygn. akt P 30/06
Dz.U. 2006 nr 249 poz. 1833 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2006 nr 167 poz. 1193 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 września 2006 r. sygn. akt P 14/16
Dz.U. 2006 nr 94 poz. 657 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 maja 2006 r. sygn. akt SK 51/05
Dz.U. 2006 nr 86 poz. 602 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2006 r. sygn. akt K 33/05
Dz.U. 2005 nr 234 poz. 1997 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Straży Granicznej
Dz.U. 2005 nr 31 poz. 266 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2786 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2783 obowiązujący Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1203 obowiązujący Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1120 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 lipca 2003 r. sygn. akt P 31/02
Dz.U. 2003 nr 119 poz. 1116 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
Dz.U. 2003 nr 113 poz. 1069 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 9 maja 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
Dz.U. 2003 nr 101 poz. 944 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 maja 2003 r. sygn. akt K 56/02
Dz.U. 2003 nr 5 poz. 61 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 stycznia 2003 r. sygn. akt K. 24/01
Dz.U. 2002 nr 127 poz. 1090 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 540 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Straży Granicznej przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
Dz.U. 2002 nr 58 poz. 539 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków i trybu przyznawania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu.
Dz.U. 2002 nr 31 poz. 277 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunków i trybu obejmowania oraz zwalniania lokali przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 2002 nr 23 poz. 241 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 marca 2002 r. sygn. akt SK. 22/00.
Dz.U. 2001 nr 156 poz. 1817 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 2001 nr 116 poz. 1238 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.
Dz.U. 2001 nr 102 poz. 1118 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Dz.U. 2001 nr 67 poz. 712 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego z tytułu braku mieszkania.
Dz.U. 2001 nr 32 poz. 386 uchylony Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 kwietnia 2001 r. sygn. akt K. 11/2000.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 27 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.
Dz.U. 2001 nr 4 poz. 24 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.
Dz.U. 2000 nr 92 poz. 1022 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 października 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu rozkwaterowania osób rozwiedzionych.
Dz.U. 2000 nr 84 poz. 951 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2000 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty funkcjonariuszom Służby Więziennej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego.
Dz.U. 2000 nr 83 poz. 946 uchylony Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 października 2000 r. sygn. akt K. 33/99.
Dz.U. 2000 nr 40 poz. 471 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2000 r. w sprawie administrowania kwaterami i lokalami mieszkalnymi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.
Dz.U. 2000 nr 39 poz. 442 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Dz.U. 2000 nr 5 poz. 67 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 17/99.
Dz.U. 1999 nr 78 poz. 878 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1999 nr 40 poz. 403 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1999 nr 22 poz. 203 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1120 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1114 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1998 nr 15 poz. 67 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 1998 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania strażakom Państwowej Straży Pożarnej równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegółowych zasad ich wypłaty i zwrotu.
Dz.U. 1998 nr 4 poz. 13 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1997 nr 106 poz. 682 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o własności lokali.
Dz.U. 1997 nr 14 poz. 82 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 stycznia 1997 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości w związku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Dz.U. 1997 nr 12 poz. 64 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 816 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługujących osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1996 nr 158 poz. 815 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz emerytów i rencistów wojskowych i członków ich rodzin.
Dz.U. 1996 nr 152 poz. 723 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 622 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Dz.U. 1996 nr 92 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.
Dz.U. 1996 nr 87 poz. 396 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 14 czerwca 1996 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1996 nr 65 poz. 320 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 1996 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1996 nr 54 poz. 245 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 215 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 1996 nr 45 poz. 201 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu oddawania w najem lokali mieszkalnych pracownikom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz zwalniania tych lokali.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 165 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1996 r. w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz równoważnika mieszkaniowego, przysługującego osobom uprawnionym do osobnych kwater stałych i najemcom lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1996 nr 32 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu sprzedaży osobnych kwater stałych.
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 107 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 lutego 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której pełnią czynną służbę wojskową żołnierze zawodowi, i szczegółowych zasad ustalania wysokości oraz trybu przyznawania świadczenia finansowego umożliwiającego pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego.
Dz.U. 1996 nr 8 poz. 46 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1996 r. w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 732 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1995 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1995 nr 131 poz. 639 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1995 nr 104 poz. 515 obowiązujący Ustawa z dnia 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 100 poz. 498 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1995 nr 90 poz. 450 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.
Dz.U. 1995 nr 86 poz. 433 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1995 nr 57 poz. 299 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 12 maja 1995 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Dz.U. 1995 nr 47 poz. 245 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 798 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 711 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
Dz.U. 1994 nr 136 poz. 710 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie trybu egzekucji z lokali stanowiących odrębne nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 129 poz. 643 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 571 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 570 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 listopada 1994 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1994 nr 119 poz. 567 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.
Dz.U. 1994 nr 105 poz. 509 uchylony Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.
Dz.U. 1994 nr 53 poz.214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
Dz.U. 1994 nr 51 poz. 201 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1994 nr 49 poz. 196 uchylony Obwieszczenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 marca 1994 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1994 nr 45 poz. 181 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 1994 r. w sprawie trybu sprzedaży domów, lokali mieszkalnych, budynków gospodarczych, ogródków przydomowych i garaży wraz z niezbędnymi gruntami, wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Dz.U. 1994 nr 16 poz. 53 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1994 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez osoby uprawnione do osobnej kwatery stałej.
Dz.U. 1993 nr 95 poz. 433 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Dz.U. 1993 nr 80 poz. 377 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Dz.U. 1993 nr 24 poz. 110 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 marca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz remont zajmowanego lokalu.
Dz.U. 1993 nr 16 poz. 71 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 1992 r. w sprawie wysokości czynszu i opłat eksploatacyjnych podlegających zwrotom oraz kwot należnych nauczycielom z tego tytułu.
Dz.U. 1993 nr 12 poz. 52 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 4 września 1992 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej.
Dz.U. 1992 nr 85 poz. 430 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1992 r. w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin.
Dz.U. 1992 nr 69 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 września 1992 r. w sprawie wysokości czynszu najmu lokali mieszkalnych będących w administracji organów podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a także zasad zwrotu różnicy w opłatach czynszowych za inne lokale mieszkalne, za które strażak Państwowej Straży Pożarnej jest obowiązany opłacać czynsz.
Dz.U. 1992 nr 53 poz. 252 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 5 czerwca 1992 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 235 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 czerwca 1992 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących strażakom Państwowej Straży Pożarnej za brak lokalu mieszkalnego oraz za remont zajmowanego lokalu.
Dz.U. 1992 nr 51 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1992 nr 36 poz. 153 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1991 nr 124 poz. 548 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.
Dz.U. 1991 nr 115 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustaw - o księgach wieczystych i hipotece, Prawo spółdzielcze, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo lokalowe.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 461 obowiązujący Ustawa z dnia 16 października 1991 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy o Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 1991 nr 105 poz. 453 uchylony Ustawa z dnia 18 października 1991 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 383 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1991 nr 83 poz. 372 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 353 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1991 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych na pracowników Biura Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 322 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie przychodów nie zaliczonych do wynagrodzeń.
Dz.U. 1991 nr 72 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości.
Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 1991 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1991 nr 9 poz. 33 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1990 nr 86 poz. 504 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności.
Dz.U. 1990 nr 78 poz. 462 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej.
Dz.U. 1990 nr 68 poz. 401 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich.
Dz.U. 1990 nr 51 poz. 304 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1990 nr 32 poz. 190 uchylony Ustawa z dnia 23 marca 1990 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 180 uchylony Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa.
Dz.U. 1990 nr 30 poz. 179 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.
Dz.U. 1990 nr 26 poz. 150 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.
Dz.U. 1990 nr 25 poz. 146 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Dz.U. 1990 nr 4 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 67 poz. 409 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1989 nr 49 poz. 281 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 16 sierpnia 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych.
Dz.U. 1989 nr 40 poz. 216 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.
Dz.U. 1989 nr 20 poz. 108 uchylony Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie ustawy zmieniającej ustawę - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 76 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu gromadzenia oraz wykorzystywania środków Funduszy Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1988 nr 43 poz. 340 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1988 nr 42 poz. 330 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1988 nr 38 poz. 303 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 8 listopada 1988 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez osoby zagraniczne.
Dz.U. 1988 nr 33 poz. 243 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 211 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 lipca 1988 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych, ustalania opłat za zakwaterowanie oraz ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych.
Dz.U. 1988 nr 30 poz. 207 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 1988 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 czerwca 1988 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy wydawaniu pozwoleń na dokonywanie przez osoby fizyczne nadbudowy lub rozbudowy obiektów budowlanych stanowiących własność Państwa albo przebudowy pomieszczeń niemieszkalnych w takich obiektach.
Dz.U. 1988 nr 27 poz. 187 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1988 r. w sprawie zasad i trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
Dz.U. 1988 nr 10 poz. 79 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1988 r. w sprawie wyodrębniania własności lokali w domach wielomieszkaniowych nie stanowiących własności Państwa.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1987 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1987 nr 40 poz. 227 uchylony Ustawa z dnia 28 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z tytułu najmu lokalu.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 205 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania przez najemcę obowiązków związanych z opróżnieniem lokalu oraz trybu i zakresu rozliczeń z tego tytułu między najemcą a wynajmującym.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 204 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad udzielania bezzwrotnej pomocy finansowej na bieżące utrzymanie budynków mieszkalnych stanowiących własność osób fizycznych.
Dz.U. 1987 nr 36 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.
Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 uchylony Obwieszczenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 2 października 1987 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1987 nr 27 poz. 154 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 września 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Dz.U. 1987 nr 23 poz. 133 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1987 nr 21 poz. 124 uchylony Ustawa z dnia 16 lipca 1987 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 18 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 17 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1986 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1985 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1985 nr 55 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami.
Dz.U. 1985 nr 47 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie zasad i trybu gromadzenia i wykorzystywania środków Funduszu Gospodarki Gruntami i Gospodarki Mieszkaniowej.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 207 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1985 nr 40 poz. 196 uchylony Obwieszczenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 30 lipca 1985 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1985 nr 38 poz. 181 uchylony Ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1985 nr 36 poz. 171 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 1985 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Dz.U. 1985 nr 21 poz. 96 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 maja 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1985 nr 17 poz. 72 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1985 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1985 nr 2 poz. 8 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1985 r. w sprawie zasad tworzenia i wykorzystania Funduszu Gospodarki Wodnej.
Dz.U. 1984 nr 58 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 18 grudnia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1984 nr 54 poz. 275 uchylony Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności.
Dz.U. 1984 nr 44 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 września 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Dz.U. 1984 nr 33 poz. 179 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1984 r. w sprawie czynszów najmu lokali w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa oraz państwowego gospodarstwa leśnego.
Dz.U. 1984 nr 32 poz. 174 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 czerwca 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Dz.U. 1984 nr 31 poz. 165 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 1984 r. w sprawie czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne resortu spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej.
Dz.U. 1984 nr 29 poz. 149 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1984 nr 7 poz. 31 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 1984 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Dz.U. 1984 nr 2 poz. 6 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 stycznia 1984 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.
Dz.U. 1983 nr 68 poz. 309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 10 grudnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych szkół wyższych.
Dz.U. 1983 nr 65 poz. 295 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 1983 r. w sprawie uznania przychodów agentów wykonujących działalność w imieniu jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy na warunkach zlecenia za podlegające podatkowi od wynagrodzeń oraz w sprawie opłacania podatku wyrównawczego przez tych agentów.
Dz.U. 1983 nr 57 poz. 257 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 22 września 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych.
Dz.U. 1983 nr 54 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.
Dz.U. 1983 nr 51 poz. 228 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 1983 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1983 nr 47 poz. 212 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 2 sierpnia 1983 r. w sprawie warunków przydziału lokali użytkowych na pracownie twórców.
Dz.U. 1983 nr 46 poz. 210 uchylony Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 lipca 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.
Dz.U. 1983 nr 38 poz. 174 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1983 r. w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne i użytkowe.
Dz.U. 1983 nr 21 poz. 93 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1983 r. w sprawie wyodrębnienia własności lokali w domach wielomieszkaniowych stanowiących własność osób fizycznych.
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 57 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie zasad tworzenia i zakresu działania zrzeszeń właścicieli i zarządców domów oraz Krajowej Komisji Współpracy Zrzeszeń Właścicieli i Zarządców Domów.
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 23 lutego 1983 r. w sprawie określenia obowiązków najemcy w zakresie wykonywania drobnych napraw i odnawiania lokalu.
Dz.U. 1983 nr 11 poz. 55 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 17 lutego 1983 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1983 nr 5 poz. 33 obowiązujący Ustawa z dnia 1 lutego 1983 r. o zmianie niektórych przepisów o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym.
Dz.U. 1983 nr 1 poz. 4 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.
Dz.U. 1982 nr 45 poz. 296 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 280 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r. w sprawie wysokości składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników zatrudnionych w nie uspołecznionych zakładach pracy oraz przez osoby fizyczne.
Dz.U. 1982 nr 43 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1982 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1982 nr 37 poz. 244 uchylony Ustawa z dnia 3 grudnia 1982 r. o zmianie ustawy - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1982 nr 35 poz. 232 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 października 1982 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia i opłat za czynności egzekucyjne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 29 poz. 204 uchylony Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 16 września 1982 r. w sprawie warunków oraz rodzajów i wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów.
Dz.U. 1982 nr 25 poz. 187 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 1982 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 1982 nr 22 poz. 161 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1982 r. w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1982 nr 7 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1982 nr 5 poz. 36 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 1982 r. w sprawie uznania niektórych przychodów za podlegające opodatkowaniu podatkiem od wynagrodzeń.
Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.
Dz.U. 1981 nr 25 poz. 135 uchylony Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 30 września 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków najmu budynków i lokali przez cudzoziemców dewizowych.
Dz.U. 1981 nr 15 poz. 69 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 38 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czynszów najmu za lokale mieszkalne.
Dz.U. 1981 nr 9 poz. 37 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 marca 1981 r. w sprawie zasad i trybu przydziału lokali mieszkalnych.
Dz.U. 1980 nr 24 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980 r. w sprawie ochrony środowiska przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymaniu czystości i porządku w miastach i wsiach.
Dz.U. 1980 nr 18 poz. 67 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 1 sierpnia 1980 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali w hotelach dla nauczycieli akademickich i pracowników naukowo-badawczych szkół wyższych.
Dz.U. 1980 nr 15 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego.
Dz.U. 1980 nr 5 poz. 11 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 1980 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1980 nr 3 poz. 6 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska.
Dz.U. 1979 nr 11 poz. 76 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 1979 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1978 nr 16 poz. 70 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 1978 r. w sprawie opłat za zbiorowe odbiorcze anteny radiofoniczne i telewizyjne.
Dz.U. 1977 nr 7 poz. 29 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1977 r. w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.
Dz.U. 1976 nr 25 poz. 149 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 21 czerwca 1976 r. w sprawie zasad zajmowania i opróżniania lokali położonych w hotelach pracowniczych.
Dz.U. 1976 nr 1 poz. 9 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 251 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1975 nr 45 poz. 235 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 listopada 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1975 nr 42 poz. 218 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1975 nr 25 poz. 133 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 1975 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach weterynarii.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 107 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. zmieniająca ustawę o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1975 nr 20 poz. 106 uchylony Ustawa z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Dz.U. 1975 nr 14 poz. 83 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 kwietnia 1975 r. w sprawie obowiązków zarządców budynków mieszkalnych oraz najemców lokali w zakresie postępowania z odpadkami użytkowymi.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 48 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie nadzoru urbanistyczno-budowlanego.
Dz.U. 1975 nr 8 poz. 43 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie pobierania od najemców lokali mieszkalnych kaucji zabezpieczającej utrzymanie lokali w należytym stanie.
Dz.U. 1975 nr 7 poz. 38 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 lutego 1975 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników powołanych do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Dz.U. 1975 nr 2 poz. 9 Obwieszczenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 8 stycznia 1975 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 maja 1970 r. w sprawie sprzedaży przez Państwo budynków z równoczesnym oddawaniem działek w użytkowanie wieczyste.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 328 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie praw i obowiązków pracowników lasów państwowych.
Dz.U. 1974 nr 51 poz. 326 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych w zakładach służby zdrowia.
Dz.U. 1974 nr 50 poz. 321 uchylony Dekret z dnia 27 grudnia 1974 r. o służbie funkcjonariuszy pożarnictwa.
Dz.U. 1974 nr 47 poz. 286 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów regulujących terminy wypłat wynagrodzeń za pracę.
Dz.U. 1974 nr 37 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 5 października 1974 r. w sprawie przejmowania budynków nie stanowiących własności jednostek gospodarki uspołecznionej w zarząd terenowych organów administracji państwowej lub jednostek gospodarczych.
Dz.U. 1974 nr 31 poz. 186 uchylony Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, Rolnictwa oraz Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 sierpnia 1974 r. w sprawie polepszenia stanu sanitarnego i czystości oraz zapobiegania zakaźnym chorobom psów na obszarze miast.
Dz.U. 1974 nr 26 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów prawa lokalowego.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 142 obowiązujący Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks pracy.
Dz.U. 1974 nr 23 poz. 138 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1974 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 85 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych.
Dz.U. 1974 nr 14 poz. 84 uchylony Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. Prawo lokalowe.
Dz.U. 1974 nr 9 poz. 53 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1974 r. w sprawie zasad organizowania w zakładach pracy praktycznej nauki zawodu dla uczniów szkół zawodowych.
Dz.U. 1972 nr 53 poz. 346 uchylony Ustawa z dnia 16 grudnia 1972 r. o zmianie ustawy o łączności.
Dz.U. 1972 nr 49 poz. 317 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 1972 r. w sprawie przekazania niektórych spraw do właściwości naczelników gmin oraz prezydiów rad narodowych miast nie stanowiących powiatów i ich organów.
Dz.U. 1972 nr 5 poz. 27 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 17 stycznia 1972 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za urządzenia uzyskiwane przy zamianie lokali.
Dz.U. 1971 nr 37 poz. 327 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie rozszerzenia kategorii lokali podlegających przydzielaniu na mieszkania służbowe.
Dz.U. 1971 nr 12 poz. 115 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń.
Dz.U. 1971 nr 8 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 marca 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1969 nr 32 poz. 272 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1969 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1969 nr 16 poz. 120 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 maja 1969 r. w sprawie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków.
Dz.U. 1969 nr 10 poz. 73 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1969 r. w sprawie ograniczenia egzekucji z niektórych rachunków bankowych.
Dz.U. 1969 nr 5 poz. 39 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 stycznia 1969 r. w sprawie czyszczenia przewodów kominowych.
Dz.U. 1968 nr 44 poz. 320 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 21 listopada 1968 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wykonywania remontów oraz odbudowy budynków mieszkalnych przez właściciela domu.
Dz.U. 1968 nr 36 poz. 249 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 3 września 1968 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków.
Dz.U. 1968 nr 23 poz. 151 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości.
Dz.U. 1967 nr 8 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1967 r. w sprawie klasyfikacji obiektów budowlanych i zakładów pracy pod względem niebezpieczeństwa pożarowego i zagrożenia wybuchem.
Dz.U. 1966 nr 50 poz. 305 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1966 r. w sprawie przeprowadzenia sumarycznego spisu zasobów mieszkaniowych w 1967 r. i sporządzania bilansów zasobów mieszkaniowych.
Dz.U. 1966 nr 45 poz. 279 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 1966 r. w sprawie wykonania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Dz.U. 1966 nr 22 poz. 143 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1966 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokwaterowań i przekwaterowań osób chorych na gruźlicę.
Dz.U. 1964 nr 5 poz. 34 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lutego 1964 r. w sprawie obowiązku zakładania urządzeń piorunochronnych.
Dz.U. 1963 nr 43 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 września 1963 r. w sprawie obowiązków osób trzecich oraz instytucji odpowiedzialnych za dopełnienie przez cudzoziemca obowiązku rejestracji.
Dz.U. 1962 nr 47 poz. 227 uchylony Obwieszczenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 lipca 1962 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1961 nr 8 poz. 48 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności.
Dz.U. 1960 nr 32 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1960 r. w sprawie dokwaterowań i przekwaterowań osób chorych na gruźlicę.
Dz.U. 1960 nr 14 poz. 81 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 24 lutego 1960 r. w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach.
Dz.U. 1959 nr 69 poz. 436 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej.
Dz.U. 1959 nr 52 poz. 314 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1959 r. w sprawie zasad ustalania okresu użytkowania wykończonej lub nadbudowanej części budynku.
Dz.U. 1959 nr 37 poz. 230 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1959 r. w sprawie trybu postępowania w przypadkach wykonywania remontów oraz odbudowy budynków mieszkalnych przez właściciela domu.
Dz.U. 1959 nr 27 poz. 166 uchylony Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków mieszkalnych.
Dz.U. 1959 nr 12 poz. 70 uchylony Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin.
Dz.U. 1959 nr 10 poz. 59 uchylony Ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe.
Dz.U. 1956 nr 27 poz. 125 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1955 nr 39 poz. 244 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 września 1955 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, koszalińskiego, olsztyńskiego, poznańskiego i szczecińskiego.
Dz.U. 1955 nr 22 poz. 141 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1955 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: białostockiego, bydgoskiego, lubelskiego i olsztyńskiego.
Dz.U. 1954 nr 56 poz. 279 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1954 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, krakowskiego i łódzkiego.
Dz.U. 1954 nr 45 poz. 212 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 1954 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, poznańskiego, rzeszowskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1954 nr 36 poz. 153 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1954 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: gdańskiego, koszalińskiego, krakowskiego, lubelskiego, opolskiego, poznańskiego, stalinogrodzkiego i wrocławskiego.
Dz.U. 1953 nr 38 poz. 164 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1953 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: bydgoskiego, krakowskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, opolskiego, stalinogrodzkiego i szczecińskiego oraz zmiany rozporządzenia z dnia 1 kwietnia 1950 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: łódzkiego, gdańskiego, kieleckiego, krakowskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, warszawskiego, białostockiego i olsztyńskiego.
Dz.U. 1953 nr 37 poz. 155 uchylony Dekret z dnia 29 lipca 1953 r. o zmianie ustawy o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1953 nr 27 poz. 108 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 1953 r. o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, lubelskiego, opolskiego, poznańskiego i wrocławskiego.
Dz.U. 1953 nr 20 poz. 78 uchylony Rozporządzenie Ministrów: Pracy i Opieki Społecznej, Leśnictwa oraz Zdrowia z dnia 26 lutego 1953 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy pozyskaniu drewna, karpiny i żywicy.
Dz.U. 1953 nr 16 poz. 65 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: kieleckiego, lubelskiego, opolskiego, poznańskiego i wrocławskiego.
Dz.U. 1952 nr 46 poz. 312 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa szczecińskiego i warszawskiego.
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 250 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: gdańskiego, koszalińskiego, lubelskiego, łódzkiego, olsztyńskiego, poznańskiego, rzeszowskiego i zielonogórskiego.
Dz.U. 1952 nr 36 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 lipca 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: bydgoskiego, olsztyńskiego, poznańskiego i szczecińskiego.
Dz.U. 1952 nr 28 poz. 190 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 maja 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: gdańskiego, kieleckiego, koszalińskiego, krakowskiego, poznańskiego i szczecińskiego.
Dz.U. 1952 nr 23 poz. 150 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: bydgoskiego, kieleckiego, koszalińskiego, łódzkiego i szczecińskiego.
Dz.U. 1952 nr 13 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1952 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa olsztyńskiego.
Dz.U. 1951 nr 66 poz. 458 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w mieście Ustrzyki Dolne województwa rzeszowskiego.
Dz.U. 1951 nr 57 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw lubelskiego i szczecińskiego.
Dz.U. 1951 nr 45 poz. 332 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: krakowskiego, koszalińskiego, poznańskiego, rzeszowskiego i lubelskiego.
Dz.U. 1951 nr 40 poz. 306 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1951 r. w sprawie utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach.
Dz.U. 1951 nr 35 poz. 266 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 maja 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw: krakowskiego, łódzkiego, warszawskiego, koszalińskiego, poznańskiego i rzeszowskiego.
Dz.U. 1951 nr 10 poz. 76 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lutego 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw białostockiego i bydgoskiego.
Dz.U. 1951 nr 6 poz. 54 uchylony Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o zakładaniu w budynkach mieszkalnych skrzynek listowych do doręczania korespondencji i czasopism.
Dz.U. 1951 nr 3 poz. 18 uznany za uchylony Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1951 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województw bydgoskiego i gdańskiego.
Dz.U. 1951 nr 1 poz. 5 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1950 r. w sprawie wprowadzenia publicznej gospodarki lokalami w mieście Zakopane w województwie krakowskim.
Dz.U. 1950 nr 14 poz. 131 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejscowościach województwa łódzkiego, gdańskiego, kieleckiego, krakowskiego, poznańskiego, rzeszowskiego, warszawskiego, białostockiego i olsztyńskiego.
Dz.U. 1948 nr 53 poz. 419 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Radomiu.
Dz.U. 1948 nr 48 poz. 361 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w miastach: Białymstoku, Augustowie, Łomży, Grajewie, Kolnie i Jędrzejowie.
Dz.U. 1948 nr 44 poz. 319 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Skarżysku-Kamiennej.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 264 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Chojnicach, w województwie pomorskim.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 263 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi na obszarze niektórych gromad powiatu i województwa rzeszowskiego.
Dz.U. 1948 nr 37 poz. 262 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 lipca 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w gminach wiejskich Puszczykowo i Żabikowo oraz w mieście Lesznie.
Dz.U. 1948 nr 25 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w niektórych gminach miejskich i wiejskich województwa warszawskiego.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 99 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w miastach: Jarocinie, Kaliszu, Krotoszynie, Pleszewie i Wrześni.
Dz.U. 1948 nr 12 poz. 98 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 1948 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w gminie wiejskiej Letnisko-Milanówek.
Dz.U. 1947 nr 65 poz. 394 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 października 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w całości w mieście Bydgoszczy oraz o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Nowym Tomyślu.
Dz.U. 1947 nr 55 poz. 297 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w niektórych gminach wiejskich województwa śląskiego.
Dz.U. 1947 nr 53 poz. 286 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w m. Rzeszowie.
Dz.U. 1947 nr 33 poz. 150 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 marca 1947 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Pruszkowie.
Dz.U. 1946 nr 68 poz. 373 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1946 r. o wprowadzaniu publicznej gospodarki lokalami w całości w miastach: Nowym Sączu, Tarnowie i Sopocie oraz o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami mieszkalnymi w mieście Gnieźnie.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 359 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami na obszarze województwa śląskiego i wrocławskiego oraz niektórych powiatów województw: krakowskiego, poznańskiego i olsztyńskiego.
Dz.U. 1946 nr 64 poz. 358 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 października 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w miastach: Kielce i Częstochowa.
Dz.U. 1946 nr 12 poz. 80 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1946 r. o wprowadzeniu publicznej gospodarki lokalami w mieście Gdyni.
Dz.U. 1946 nr 4 poz. 27 uchylony Dekret z dnia 21 grudnia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli najmu.
Dz.U. 1939 nr 89 poz. 572 akt jednorazowy Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 września 1939 r. o rozwiązywaniu umów najmu i eksmisji z mieszkań osób powołanych do służby wojskowej.
Dz.U. 1939 nr 1 poz. 1 Ustawa z dnia 3 stycznia 1939 r. o przedłużeniu obniżenia komornego.
Dz.U. 1938 nr 8 poz. 45 Ustawa z dnia 1 lutego 1938 r. o przedłużeniu obniżenia komornego.
Dz.U. 1936 nr 74 poz. 525 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 września 1936 r. o odroczeniu eksmisyj z lokali handlowych i przemysłowych.
Dz.U. 1936 nr 52 poz. 383 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1936 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Skarbu o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali.
Dz.U. 1936 nr 39 poz. 297 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 maja 1936 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1936 nr 16 poz. 148 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 lutego 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych o likwidacji urzędów rozjemczych do spraw najmu.
Dz.U. 1936 nr 3 poz. 21 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 stycznia 1936 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 505 uchylony Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. o podatku od lokali.
Dz.U. 1935 nr 82 poz. 504 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 listopada 1935 r. w sprawie obniżenia komornego oraz zmiany ustawy o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1934 nr 94 poz. 848 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali.
Dz.U. 1933 nr 84 poz. 625 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. zmieniające ustawę o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1932 nr 27 poz. 253 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 marca 1932 r. o zmianie moratorjum mieszkaniowego dla bezrobotnych.
Dz.U. 1931 nr 112 poz. 879 uchylony Ustawa z dnia 17 grudnia 1931 r. w sprawie zmiany ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o podatku od lokali.
Dz.U. 1931 nr 105 poz. 808 Ustawa z dnia 7 listopada 1931 r. zmieniająca ustawę o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1930 nr 22 poz. 186 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 marca 1930 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkania zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych lub administrowanych.
Dz.U. 1928 nr 100 poz. 894 Ustawa z dnia 28 listopada 1928 r. zmieniająca ustawę z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1928 nr 31 poz. 297 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. zmieniające postanowienia zawarte w ustawie o ochronie lokatorów o opłatach za dostarczanie wody i za kanały.
Dz.U. 1928 nr 30 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 27 lutego 1928 r. zmieniające przepisy wykonawcze pruskiego Ministra Spraw Wewnętrznych do rozporządzenia z dnia 9 grudnia 1919 r. o przeciwdziałaniu nadzwyczajnemu brakowi mieszkań.
Dz.U. 1928 nr 15 poz. 110 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 lutego 1928 r. o uzupełnieniu ustawy o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1927 nr 114 poz. 970 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 grudnia 1927 r. w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1927 nr 58 poz. 505 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1927 r. w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1927 nr 35 poz. 305 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 kwietnia 1927 r. w sprawie zapewnienia czasowych mieszkań i pomieszczeń dla zwolnionych robotników rolnych.
Dz.U. 1927 nr 31 poz. 265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 marca 1927 r. o podwyższeniu ryczałtu dla kierowników urzędów pocztowych VI klasy za dostarczenie lokalu na pomieszczenie urzędu.
Dz.U. 1926 nr 128 poz. 757 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 grudnia 1926 r. w sprawie zmiany postanowień art. 6 ustawy o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1926 nr 30 poz. 185 Ustawa z dnia 27 marca 1926 r. zmieniająca ustawę o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1924 nr 90 poz. 849 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 października 1924 r. o opłatach za mieszkanie zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych i wojskowych zawodowych w budynkach państwowych, przez Skarb Państwa wynajętych, lub administrowanych.
Dz.U. 1924 nr 64 poz. 633 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 1924 r. o uprawnieniach przewodniczących Urzędów Rozjemczych do spraw najmu.
Dz.U. 1924 nr 39 poz. 406 Ustawa z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1923 nr 79 poz. 622 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. w sprawie opłaty czynszu za mieszkania otrzymywane w naturze przez urzędników i niższych funkcjonarjuszów Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Dz.U. 1923 nr 61 poz. 444 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1923 r. o przekazaniu uniwersytetowi Jana Kazimierza we Lwowie budynków posejmowych.
Dz.U. 1923 nr 14 poz. 91 Ustawa z dnia 31 stycznia 1923 r. zmieniająca art. 1, 7 i 11 ustawy z dnia 4 kwietnia 1922 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.
Dz.U. 1922 nr 49 poz. 438 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1922 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w przedmiocie wykonania ustawy o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.
Dz.U. 1922 nr 41 poz. 356 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego.
Dz.U. 1922 nr 33 poz. 264 uznany za uchylony Ustawa z dnia 4 kwietnia 1922 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.
Dz.U. 1921 nr 103 poz. 740 Ustawa z dnia 6 grudnia 1921 r. o dostarczaniu lokalów dla sądów pokoju.
Dz.U. 1921 nr 94 poz. 697 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 października 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Rypina.
Dz.U. 1921 nr 84 poz. 605 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 października 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Siedlec.
Dz.U. 1921 nr 81 poz. 558 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1921 r. o ustaleniu opłaty za mieszkania, zajmowane przez funkcjonarjuszów państwowych, w gmachach państwowych lub przez Państwo wynajęte.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Nowego Sącza.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie przekazania starostom w Brześciu Litewskim, w Pińsku i w Łunińcu przeprowadzenia ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast: Brześcia Litewskiego, Pińska i Łunińca oraz w sprawie spisu, najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w tychże gminach.
Dz.U. 1921 nr 79 poz. 545 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 sierpnia 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Białegostoku.
Dz.U. 1921 nr 76 poz. 527 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 sierpnia 1921 r. o zawieraniu umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Kutna.
Dz.U. 1921 nr 69 poz. 462 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 lipca 1921 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Grodziska.
Dz.U. 1921 nr 60 poz. 377 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1921 r. w przedmiocie uproszczonego rozliczania podwyżek opłat dodatkowych, należnych od lokatorów w myśl art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1921 nr 57 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 czerwca 1921 r. w przedmiocie przekazania starostom w Kielcach i Będzinie przeprowadzenia ustawy z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń w zastępstwie i na rachunek zarządów gmin miast Kielc i Będzina oraz w sprawie spisu, najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w tych gminach.
Dz.U. 1921 nr 4 poz. 19 uchylony Ustawa z dnia 18 grudnia 1920 r. o ochronie lokatorów.
Dz.U. 1920 nr 117 poz. 773 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 grudnia 1920 r. w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i innych pomieszczeń w gminie miasta Stanisławowa i w gminie miasta Jasła.
Dz.U. 1920 nr 67 poz. 458 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i lokali w gminie miasta Krasnegostawu.
Dz.U. 1920 nr 54 poz. 334 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie zawierania umów najmu i podnajmu mieszkań i lokali na obszarze gminy miasta Łomży.
Dz.U. 1920 nr 37 poz. 211 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1920 r. w przedmiocie przedłużenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 3 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska.
Dz.U. 1920 nr 14 poz. 77 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Robót Publicznych z dnia 3 lutego 1920 r. Instrukcja dla Komisji Państwowego Funduszu Mieszkaniowego.
Dz.U. 1920 nr 3 poz. 15 Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego w przedmiocie wykonania ustawy o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.
Dz.U. 1919 nr 98 poz. 516 Ustawa z dnia 18 grudnia 1919 r. o ochronie lokatorów w byłej Dzielnicy Pruskiej.
Dz.U. 1919 nr 92 poz. 498 uchylony Ustawa z dnia 27 listopada 1919 r. o obowiązku zarządów gmin miejskich dostarczania pomieszczeń.
Dz.U. 1919 nr 91 poz. 493 Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych i Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 8 kwietnia 1919 r. o dostarczaniu mieszkań na potrzeby wojska.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 52 poz. 335 uchylony Ustawa z dnia 28 czerwca 1919 r. o ochronie lokatorów.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 14 poz. 197 uchylony Dekret w przedmiocie rekwizycji lokali na potrzeby urzędów państwowych.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 8 poz. 116 uchylony Dekret o ochronie lokatorów i zapobieganiu brakowi mieszkań.
Dz.Pr.P.P. 1919 nr 7 poz. 110 Przepisy o ustanowieniu państwowego nadzoru mieszkaniowego.
Dz.U. 1918 nr 20 poz. 62 uchylony Dekret w przedmiocie przepisów tymczasowych o moratorjum mieszkaniowem dla pozostających bez pracy.
Dz.U. 1918 nr 10 poz. 21 uchylony Ustawa tymczasowa o ochronie lokatorów
Dz.U. 1918 nr 9 poz. 19 Ustawa o przedłużeniu terminu wstrzymania eksmisji lokatorów
Dz.U. 1918 nr 8 poz. 18 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wstrzymania eksmisji
Dz.U. 1918 nr 8 poz. 17 wygaśnięcie aktu Ustawa o wstrzymaniu eksmisji lokatorów
M.P. 2022 poz. 399 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w czwartym kwartale 2021 r. z podziałem na województwa
M.P. 2020 poz. 616 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w pierwszym kwartale 2020 r. z podziałem na województwa
M.P. 2019 poz. 40 Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie wskaźników zmian cen dla lokali mieszkalnych w trzecim kwartale 2018 r. z podziałem na województwa
M.P. 2004 nr 49 poz. 849 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie wysokości normatywu miesięcznych spłat kredytu mieszkaniowego za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu
M.P. 1997 nr 78 poz. 758 obowiązujący Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Urzędu Ochrony Państwa, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.
M.P. 1997 nr 78 poz. 757 obowiązujący Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa przeniesionym do służby w innej miejscowości, zasad zwalniania lokali mieszkalnych i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym funkcjonariuszom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
M.P. 1997 nr 78 poz. 756 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 78 poz. 755 uznany za uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i zwracania równoważników pieniężnych związanych z prawem funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa do lokalu mieszkalnego.
M.P. 1997 nr 78 poz. 754 uchylony Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 14 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad przydziału, opróżniania i norm zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater przeznaczonych dla funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa.
M.P. 1997 nr 78 poz. 747 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Straży Granicznej oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.
M.P. 1997 nr 78 poz. 746 uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Policji, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.
M.P. 1997 nr 78 poz. 745 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 1997 r. w sprawie trybu przydzielania lokali mieszkalnych strażakom Państwowej Straży Pożarnej przeniesionym do służby w innej miejscowości, szczegółowych zasad zwalniania lokali mieszkalnych lub domów i zwracania pomocy finansowej udzielonej tym strażakom na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu.
M.P. 1996 nr 39 poz. 382 obowiązujący Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie wezwania Rady Ministrów do przedstawienia projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
M.P. 1995 nr 35 poz. 412 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie polityki mieszkaniowej Państwa w okresie transformacji społeczno-gospodarczej.
M.P. 1995 nr 33 poz. 388 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 1995 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od dochodów wspólnot mieszkaniowych.
M.P. 1995 nr 15 poz. 180 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 marca 1995 r. w sprawie stanowisk Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań.
M.P. 1995 nr 13 poz. 163 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wartości nieruchomości.
M.P. 1994 nr 31 poz. 255 uchylony Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 13 maja 1994 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.
M.P. 1994 nr 29 poz. 241 akt jednorazowy Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 1994 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osób prawnych.
M.P. 1994 nr 3 poz. 12 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 10 stycznia 1994 r. w sprawie określenia stanowisk Służby Parków Narodowych, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań.
M.P. 1992 nr 34 poz. 244 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 października 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1992 nr 19 poz. 142 uchylony Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 maja 1992 r. w sprawie stanowisk w Lasach Państwowych zaliczanych do Służby Leśnej, na których zatrudnionym pracownikom przysługuje bezpłatne mieszkanie, oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania i zwalniania tych mieszkań.
M.P. 1992 nr 1 poz. 8 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1991 r. w sprawie wysokości ogólnej kwoty odliczeń z tytułu wydatków na cele mieszkaniowe.
M.P. 1991 nr 21 poz. 147 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 1991 r. w sprawie zasad przydzielania nauczycielom akademickim dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1991 nr 16 poz. 108 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 kwietnia 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1991 nr 14 poz. 93 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie szczegółowych warunków czasowego wynajmowania notariuszom prowadzącym kancelarie notarialne lokali w budynkach sądowych.
M.P. 1991 nr 8 poz. 56 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 24 Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1991 r. zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz pełniące odpowiedzialne funkcje państwowe.
M.P. 1990 nr 12 poz. 95 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.
M.P. 1990 nr 12 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 1990 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu pokrywania należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanych za jedynych żywicieli rodzin i żołnierzom samotnym oraz zawieszania spłaty niektórych pożyczek i kredytów.
M.P. 1989 nr 44 poz. 352 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała nr 185 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska oraz pełniące odpowiedzialne funkcje państwowe.
M.P. 1989 nr 25 poz. 195 Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 28 czerwca 1989 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań.
M.P. 1988 nr 30 poz. 270 obowiązujący Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1988 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości zryczałtowanych stawek należności za korzystanie z pomieszczeń zajętych na zakwaterowanie przejściowe sił zbrojnych.
M.P. 1988 nr 19 poz. 172 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 21 czerwca 1988 r. w sprawie ogłoszenia zmian w ogólnych warunkach ubezpieczenia mieszkań i taryfie składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1988 nr 16 poz. 135 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1988 r. w sprawie wypadków uzasadniających korzystanie z dodatkowej powierzchni mieszkalnej ze względu na stan zdrowia.
M.P. 1987 nr 33 poz. 282 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 1987 r. w sprawie zwolnienia od opłaty skarbowej niektórych umów sprzedaży oraz zamiany.
M.P. 1986 nr 20 poz. 144 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 10 lipca 1986 r. w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania funduszu budowy mieszkań dla prokuratorów.
M.P. 1986 nr 19 poz. 137 uznany za uchylony Uchwała nr 103 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1986 r. w sprawie pomocy dla funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej oraz Służby Więziennej na budownictwo mieszkaniowe.
M.P. 1986 nr 9 poz. 63 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 marca 1986 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.
M.P. 1985 nr 38 poz. 256 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 12 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań i taryfy składek za to ubezpieczenie.
M.P. 1985 nr 23 poz. 182 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Głównego Inspektora Gospodarki Energetycznej z dnia 2 września 1985 r. w sprawie terminów ogrzewania budynków i pomieszczeń.
M.P. 1985 nr 9 poz. 79 uchylony wykazem Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 26 kwietnia 1985 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu miesięcznych opłat i czynszów za mieszkania.
M.P. 1984 nr 28 poz. 186 uchylony Uchwała nr 168 Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1984 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za korzystanie z hoteli pracowniczych w zakładach i jednostkach budżetowych.
M.P. 1984 nr 16 poz. 111 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 3 lipca 1984 r. w sprawie polityki mieszkaniowej do 1990 r.
M.P. 1984 nr 7 poz. 52 uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 1984 r. w sprawie zezwolenia na niektóre czynności obrotu dewizowego.
M.P. 1984 nr 5 poz. 44 Zarządzenie Ministrów Finansów oraz Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 20 lutego 1984 r. w sprawie zasad i trybu wykorzystywania środków wpłaconych na rachunki kaucji mieszkaniowych.
M.P. 1984 nr 2 poz. 16 Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 17 stycznia 1984 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń z tytułu administracji zleconej budynków mieszkalnych.
M.P. 1983 nr 39 poz. 228 uznany za uchylony Uchwała nr 172 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1983 r. w sprawie zakresu i form pomocy przysługującej pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym podejmującym podyplomowe doskonalenie oraz inne formy kształcenia zawodowego.
M.P. 1983 nr 38 poz. 223 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 18 listopada 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1983 nr 38 poz. 220 uchylony wykazem Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 14 listopada 1983 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1983 nr 35 poz. 198 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 5 października 1983 r. w sprawie ramowych zasad ustalania kategorii hoteli pracowniczych w zakładach i jednostkach budżetowych.
M.P. 1983 nr 32 poz. 178 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 28 września 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1983 nr 31 poz. 173 Zarządzenie Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia 12 sierpnia 1983 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania pomocy finansowej na zmniejszenie obciążeń z tytułu miesięcznych opłat i czynszów za mieszkania.
M.P. 1983 nr 30 poz. 164 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 30 sierpnia 1983 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom naukowo-dydaktycznym, pracownikom naukowym i mianowanym pracownikom dydaktycznym dodatkowej powierzchni mieszkalnej.
M.P. 1983 nr 20 poz. 114 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 15 czerwca 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyposażenia oraz wykańczania mieszkań i budynków mieszkalnych w uspołecznionym wielorodzinnym budownictwie mieszkaniowym dla ludności nierolniczej.
M.P. 1983 nr 18 poz. 103 Zarządzenie nr 14 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1983 r. w sprawie wydawania decyzji dotyczących zajmowania lokali biurowych na terenie m. st. Warszawy przez państwowe instytucje centralne.
M.P. 1983 nr 6 poz. 38 uchylony Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 1983 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hoteli pracowniczych w zakładach i jednostkach budżetowych.
M.P. 1983 nr 4 poz. 24 uchylony wykazem Uchwała nr 268 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1982 r. w sprawie zasad realizacji i finansowania budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1983 nr 2 poz. 14 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17 stycznia 1983 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1983 nr 1 poz. 6 uchylony Uchwała nr 263 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1982 r. w sprawie podnoszenia kwalifikacji pracowników uspołecznionych zakładów pracy oraz świadczeń przysługujących tym pracownikom.
M.P. 1982 nr 23 poz. 203 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 22 września 1982 r. w sprawie opłat pobieranych przy zamianie lokali mieszkalnych oraz zasad tworzenia i zakresu działania biur pośrednictwa zamiany mieszkań.
M.P. 1982 nr 22 poz. 189 uchylony Uchwała nr 179 Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1982 r. w sprawie zasad udzielania nauczycielom urlopów na kształcenie się, w celach naukowych, artystycznych, oświatowych i z innych ważnych przyczyn oraz ulg i świadczeń związanych z tym kształceniem.
M.P. 1982 nr 19 poz. 162 uchylony Uchwała nr 156 Rady Ministrów z dnia 26 lipca 1982 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy finansowej Państwa na bieżące naprawy domów wielomieszkaniowych, stanowiących własność osób fizycznych.
M.P. 1982 nr 15 poz. 119 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 maja 1982 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.
M.P. 1982 nr 10 poz. 73 uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 24 marca 1982 r. w sprawie terminów ogrzewania obiektów budownictwa ogólnego.
M.P. 1982 nr 9 poz. 62 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 28 lutego 1982 r. w sprawie zakresu obowiązków dozorców domów.
M.P. 1981 nr 28 poz. 262 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 26 października 1981 r. w sprawie ustalenia stanowisk zaliczanych do pogotowia produkcyjnego i technicznego oraz stanowisk, których zajmowanie wymaga zamieszkiwania w określonym budynku lub zespole budynków, w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
M.P. 1981 nr 28 poz. 253 uchylony Uchwała nr 210 Rady Ministrów z dnia 12 października 1981 r. w sprawie pomocy finansowej Państwa na bieżące naprawy domów wielomieszkaniowych, stanowiących własność osób fizycznych.
M.P. 1981 nr 26 poz. 229 uchylony Zarządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Obrony Narodowej z dnia 15 września 1981 r. w sprawie doręczania kart powołania i wezwań oraz innych dokumentów w sprawach powszechnego obowiązku obrony.
M.P. 1981 nr 19 poz. 182 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 lipca 1981 r. w sprawie zagospodarowania zbędnych suszarń, strychów i innych pomieszczeń w budynkach stanowiących własność Państwa.
M.P. 1981 nr 15 poz. 123 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Górnictwa z dnia 15 czerwca 1981 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych.
M.P. 1981 nr 13 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 1981 r. w sprawie zasad i trybu pokrywania należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych żołnierzom uznanym za jedynych żywicieli rodzin i żołnierzom samotnym oraz zawieszania spłaty niektórych pożyczek i kredytów.
M.P. 1980 nr 30 poz. 167 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 grudnia 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom pożarnictwa, którzy w miejscu pełnienia służby nie otrzymali mieszkania.
M.P. 1980 nr 26 poz. 141 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 29 października 1980 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zamiany lokali mieszkalnych.
M.P. 1980 nr 19 poz. 93 uchylony Zarządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 16 sierpnia 1980 r. w sprawie zamiany lokali mieszkalnych.