Zarządzenie Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 15 października 1997 r. w sprawie warunków najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie Urzędu Ochrony Państwa, oraz zasad obliczania czynszu najmu za te lokale.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Zarządzenie
Date of announcement:
1997-10-15
Date of entry into force:
1997-10-16
Date of binding force:
1997-10-16
Issuing authority:
  • SZEF URZĘDU OCHRONY PAŃSTWA
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
References (1)