There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Show content in full window
Amended acts (9)
Repealed acts (3)
Acts deemed repealed (5)
References (2)
Executory orders (3)
Amending acts (8)