Wyszukiwanie

sądy pracy i ubezpieczeń społecznych

Liczba znalezionych aktów: 135.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2019 poz. 2498 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
Dz.U. 2019 poz. 2218 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
Dz.U. 2019 poz. 604 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
Dz.U. 2018 poz. 2173 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
Dz.U. 2014 poz. 1681 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
Dz.U. 2013 poz. 722 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych
Dz.U. 2012 poz. 227 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1704 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2011 nr 203 poz. 1192 obowiązujący Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2011 nr 60 poz. 303 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2010 nr 245 poz. 1648 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 781 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2009 nr 102 poz. 852 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1583 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2008 nr 182 poz. 1132 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2007 nr 243 poz. 1796 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2007 nr 155 poz. 1091 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2007 nr 50 poz. 339 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2006 nr 241 poz. 1754 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2006 nr 135 poz. 959 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2005 nr 240 poz. 2026 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2005 nr 112 poz. 948 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2005 nr 62 poz. 556 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2004 nr 281 poz. 2797 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2004 nr 231 poz. 2325 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2004 nr 127 poz. 1331 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2003 nr 219 poz. 2166 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2003 nr 110 poz. 1054 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych
Dz.U. 2002 nr 194 poz. 1639 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 listopada 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 2002 nr 84 poz. 762 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 2001 nr 106 poz. 1161 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 982 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 2001 nr 66 poz. 672 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 136 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1262 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 2000 nr 81 poz. 914 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 września 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 2000 nr 61 poz. 715 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 1999 nr 26 poz. 238 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 1999 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1255 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.
Dz.U. 1997 nr 160 poz. 1094 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 430 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 708 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1996 nr 63 poz. 301 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1996 nr 60 poz. 282 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
Dz.U. 1996 nr 34 poz. 148 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawy o organizacjach pracodawców oraz ustawy o wprowadzeniu częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatoriach uzdrowiskowych.
Dz.U. 1996 nr 24 poz. 110 obowiązujący Ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 74 poz. 373 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 20 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1994 nr 7 poz. 25 uchylony Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 września 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 606 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 73 poz. 365 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 291 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lipca 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1992 nr 48 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1991 nr 119 poz. 523 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1991 nr 73 poz. 324 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. w sprawie trybu postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.
Dz.U. 1991 nr 17 poz. 76 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 lutego 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości.
Dz.U. 1990 nr 90 poz. 536 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1990 nr 66 poz. 394 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych.
Dz.U. 1990 nr 65 poz. 388 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. w sprawie utworzenia w sądach apelacyjnych wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1990 nr 64 poz. 379 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 września 1990 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1989 nr 37 poz. 206 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 1989 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 293 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1988 nr 21 poz. 152 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 kwietnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1987 nr 39 poz. 225 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1987 nr 2 poz. 15 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 stycznia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1986 nr 3 poz. 22 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 stycznia 1986 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1985 nr 43 poz. 203 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1985 r. w sprawie organizacji, zasad i trybu działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1985 nr 35 poz. 162 uchylony Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.
Dz.U. 1985 nr 20 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1982 nr 31 poz. 214 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych.
Dz.U. 1982 nr 23 poz. 163 uchylony Dekret z dnia 30 lipca 1982 r. o zmianie ustawy o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1981 nr 6 poz. 23 uchylony Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Państwowej Inspekcji Pracy.
Dz.U. 1978 nr 31 poz. 131 uznany za uchylony Ustawa z dnia 21 grudnia 1978 r. o terminie zakończenia obecnej kadencji ławników ludowych w okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1975 nr 43 poz. 220 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 1975 r. w sprawie okresów przechowywania i warunków niszczenia akt spraw sądowych lub przekazywania ich archiwom państwowym.
Dz.U. 1975 nr 18 poz. 100 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 maja 1975 r. w sprawie utworzenia okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.
Dz.U. 1975 nr 16 poz. 91 uchylony Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
Dz.U. 1975 nr 5 poz. 30 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 1975 r. Regulamin czynności okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1974 nr 49 poz. 302 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie organizacji i zakresu działania rad nadzorczych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz trybu postępowania przed radami nadzorczymi.
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 294 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 grudnia 1974 r. w sprawie utworzenia i ustalenia siedzib okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1974 nr 39 poz. 231 uchylony Ustawa z dnia 24 października 1974 r. o okręgowych sądach pracy i ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Dz.U. 1973 nr 2 poz. 16 Rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 9 stycznia 1973 r. Regulamin urzędowania rzecznika interesu publicznego przy Trybunale Ubezpieczeń Społecznych.
Dz.U. 1971 nr 21 poz. 198 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia administracyjnego pracowników sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1966 nr 35 poz. 213 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1966 r. w sprawie uposażenia sędziów, asesorów i aplikantów sądów powszechnych i sądów ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 691 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. o utworzeniu Sądu Pracy w Rybniku.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 690 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. w sprawie utworzenia sądów pracy w Kaliszu, Przemyślu i Włocławku.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 689 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o przekształceniu sądów pracy w Białymstoku i Chrzanowie.
Dz.U. 1938 nr 104 poz. 688 Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o przekształceniu Sądu Pracy w Bydgoszczy.
Dz.U. 1938 nr 100 poz. 667 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Warszawie.
Dz.U. 1938 nr 81 poz. 556 Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Skarbu z dnia 13 października 1938 r. w sprawie udziału związków samorządu terytorialnego w pokrywaniu kosztów utrzymania sądów pracy na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego oraz górnośląskiej części województwa śląskiego.
Dz.U. 1937 nr 33 poz. 265 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 1937 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Opieki Społecznej, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Spraw Wewnętrznych o przekazaniu w okręgach niektórych sądów apelacyjnych powoływania ławników sądów pracy i sądów okręgowych prezesom sądów apelacyjnych.
Dz.U. 1937 nr 14 poz. 95 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu z dnia 17 lutego 1937 r. o zmianie okręgu Sądu Pracy w Wilnie.
Dz.U. 1936 nr 89 poz. 620 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 października 1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie okręgu Sądu Pracy w Łodzi.
Dz.U. 1936 nr 54 poz. 391 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. o przekształceniu sądów przemysłowych i kupieckich na sądy pracy.
Dz.U. 1935 nr 89 poz. 564 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1935 r. w sprawie terminu końcowego kadencji ławników sądów pracy.
Dz.U. 1935 nr 7 poz. 36 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Opieki Społecznej, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 stycznia 1935 r. w sprawie powoływania ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
Dz.U. 1934 nr 95 poz. 854 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo o sądach pracy.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 775 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o zmianie granic okręgu Sądu Pracy w Drohobyczu.
Dz.U. 1933 nr 101 poz. 774 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Opieki Społecznej z dnia 21 grudnia 1933 r. w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu o ustanowieniu jednego Sądu Pracy w Warszawie.
Dz.U. 1930 nr 76 poz. 602 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 31 października 1930 r. o reorganizacji sądów pracy w Warszawie.
Dz.U. 1929 nr 74 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 2 października 1929 r. o zmianie okręgu sądu pracy w Białej.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 242 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Radomiu.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 241 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Lublinie.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 240 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Chrzanowie.
Dz.U. 1929 nr 23 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 12 marca 1929 r. o ustanowieniu sądu pracy w Częstochowie.
Dz.U. 1929 nr 22 poz. 226 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Pracy i Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Skarbu, Ministra Rolnictwa oraz Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 9 marca 1929 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu z dnia 5 grudnia 1928 r. o ustanowieniu sądu pracy w Drohobyczu.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 870 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 4 grudnia 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrznych, Skarbu, Rolnictwa oraz Przemysłu i Handlu w sprawie przekształcenia sądów przemysłowych w Bielsku, Krakowie i Lwowie na sądy pracy oraz zmiany granic okręgów niektórych z tych sądów.
Dz.U. 1928 nr 98 poz. 868 uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości i Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 30 listopada 1928 r. w sprawie wyznaczania ławników sądów pracy oraz ławników sądów okręgowych do udziału w posiedzeniach sądu pracy względnie sądu okręgowego.
Dz.U. 1928 nr 37 poz. 350 uchylony Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o sądach pracy.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 740 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1927 r. o Radzie Ochrony Pracy.
Dz.U. 1924 nr 78 poz. 757 Ustawa z dnia 31 lipca 1924 r. o języku urzędowania sądów, urzędów prokuratorskich i notarjatu.
M.P. 1992 nr 34 poz. 244 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 3 października 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1991 nr 16 poz. 108 uchylony Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 kwietnia 1991 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu innym niż przed organami wymiaru sprawiedliwości.
M.P. 1983 nr 1 poz. 1 uznany za uchylony Uchwała Rady Państwa z dnia 30 grudnia 1982 r. Regulamin postępowania przed kolegiami arbitrażu społecznego.
M.P. 1978 nr 26 poz. 93 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 1978 r. o wytycznych orzecznictwa dla okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1976 nr 10 poz. 51 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 1976 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej.
M.P. 1975 nr 2 poz. 14 uchylony wykazem Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1975 r. o sprostowaniu błędu w uchwale nr 305 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę pracowników okręgowych sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.
M.P. 1971 nr 8 poz. 58 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 14 stycznia 1971 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawie dochodzenia przed sądami powszechnymi odszkodowań za następstwa wypadków przy pracy lub chorób zawodowych po wprowadzeniu systemu świadczeń ustawą z dnia 23 stycznia 1968 r.
M.P. 1970 nr 3 poz. 29 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 3 stycznia 1970 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w przedmiocie ugodowego załatwiania spraw pracowniczych przed sądem.
M.P. 1966 nr 63 poz. 305 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Obwieszczenie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 21 października 1966 r. o wytycznych wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej dotyczących ochrony uprawnień pracowniczych w postępowaniu odrębnym.
M.P. 1945 nr 46 poz. 111 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawie powołania ławników oraz zastępców ławników Sądu Pracy i Sądu Okręgowego w Krakowie
M.P. 1939 nr 146 poz. 344 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 czerwca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników, zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie.
M.P. 1939 nr 134 poz. 317 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego we Lwowie z dnia 9 czerwca 1939 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników, zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgu Sądu Apelacyjnego we Lwowie.
M.P. 1939 nr 64 poz. 129 Ogłoszenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 marca 1939 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników Sądu Pracy przy Sądzie Grodzkim we Włocławku i Sądu Okręgowego w Toruniu.
M.P. 1937 nr 17 poz. 28 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądów Pracy w Sosnowcu i Zawierciu oraz Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
M.P. 1937 nr 15 poz. 27 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 stycznia 1937 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądu Pracy w Łodzi i Sądu Okręgowego w Łodzi.
M.P. 1936 nr 277 poz. 495 Ogłoszenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 listopada 1936 r. o powołaniu ławników i ich zastępców do Sądów Pracy i Sądów Okręgowych w Lublinie i Radomiu
M.P. 1936 nr 227 poz. 400 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 24 września 1936 r. w sprawie list ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych w Poznaniu, Gdyni, Bydgoszczy, Grudziądzu i Toruniu.
M.P. 1936 nr 184 poz. 345 Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 31 lipca 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy oraz sądu okręgowego, znajdujących się w górnośląskiej części okręgu Sądu Apelacyjnego w Katowicach
M.P. 1936 nr 100 poz. 184 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 1936 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych, znajdujących się w okręgach Sądów Apelacyjnych w Krakowie i we Lwowie.
M.P. 1935 nr 199 poz. 225 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości, Ministra Opieki Społecznej, Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Skarbu z dnia 24 sierpnia 1935 r. o powołaniu komisyj przygotowawczych do przekształcenia sądów przemysłowych i kupieckich na sądy pracy w województwach poznańskiem, pomorskiem, i górnośląskiej części województwa śląskiego.
M.P. 1932 nr 262 poz. 301 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 listopada 1932 r. w sprawie zgłaszania list kandydatów na ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.
M.P. 1931 nr 115 poz. 170 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 maja 1931 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na ławników i zastępców ławników Sądu Pracy w Chrzanowie