Ustawa z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych.

Show content in full window
Amended acts (5)
Executory orders (5)
Repealing acts (1)