Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 grudnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Show content in full window
Published text:
Status of the legal act:
uznany za uchylony
Document type:
Rozporządzenie
Date of publication:
1991-12-20
Date of announcement:
1991-12-13
Date of entry into force:
1992-01-01
Date of binding force:
1992-01-01
Date of repeal:
1999-01-01
Issuing authority:
  • MIN. SPRAWIEDLIWOŚCI
Legal basis (1)
Legal basis with article (1)
Amended acts (1)
Repeals arising from (1)