Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2023-05-09
Data wydania:
2023-04-14
Data wejścia w życie:
2023-05-24
Uwagi:
1) art. 2, art. 5, art. 9-11 oraz art. 19 wchodzą w życie z dniem 10 maja 2023 r.; 2) art. 1 pkt 5 w zakresie art. 3b ust. 3 i pkt 18 w zakresie art. 40a pkt 3 oraz art. 7 pkt 4 w zakresie art. 14b i pkt 9 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.; 3) art. 8 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 22 grudnia 2024 r.; 4) art. 8 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 30 marca 2025 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS KLIMATU
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Dyrektywy europejskie (13)