There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Show content in full window
Text of act (HTML):
Text of act:
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
obowiązujący
Document type:
Ustawa
Date of publication:
2009-02-04
Date of announcement:
2008-12-19
Date of entry into force:
2009-03-07
Date of binding force:
2009-03-07
Remarks:
art. 1 pkt 2-4, art. 13, 14 i 17, art. 22 pkt 2, art. 24, art. 65-67 oraz art. 69 wchodzą w życie z dniem 31 marca 2009 r.; art. 68 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • RADA MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ZDROWIA
  • MIN. WŁAŚCIWY DS BUDOWNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKANIOWEJ
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
The legislative process (1)
Amended acts (63)
Acts deemed repealed (18)
References (6)
Amending acts (1)
European directives (3)