Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2004-01-27
Data wydania:
2003-12-18
Data wejścia w życie:
2004-05-01
Data uchylenia:
2020-03-14
Uwagi:
Art. 6-8, art. 10, art. 12 ust. 1-3 oraz ust. 5 i 6, art. 13, art. 14, art. 15 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a i c, pkt 3 i 4 oraz ust. 3-8, art. 16 ust. 1 pkt 1, ust. 2-14, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1, art. 20, art. 22 ust. 1 i 2, art. 33-35 i art. 104 pkt 2 weszły w życie z dniem 1 marca 2004 r. Art. 32, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (12)
Akty uchylone (3)
Akty uznane za uchylone (19)
Odesłania (1)
Akty wykonawcze (272)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (33)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (51)