Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2016-12-02
Data wydania:
2016-11-16
Data wejścia w życie:
2016-12-17
Uwagi:
art. 39 ust. 2 i 3 wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2016 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ENERGII
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (26)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (3)