Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2009-05-28
Data wydania:
2009-04-24
Data wejścia w życie:
2009-06-12
Uwagi:
Art. 11 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 48, art. 49, art. 77, art. 86, art. 87 i art. 99 wchodzą w życie z dniem 28 sierpnia 2009 r.; art. 9 ust. 4 wchodzi w życie z dniem 26 września 2009 r.; art. 17-26 i art. 79 wchodzą w życie z dniem 1 października 2009 r.; art. 30, art. 32-43, art. 53-56, art. 65, art. 69, art. 72, art. 80, art. 82-85, art. 89, art. 90, art. 100, art. 111 pkt 1-13 i 15-20 oraz art. 114 pkt 2 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.; art. 111 pkt 14 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2010 r.; art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą w życie z dniem 26 września 2011 r.; art. 66-68 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ŚRODOWISKA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (11)
Odesłania (4)
Akty wykonawcze (30)
Informacja o tekście jednolitym (6)
Akty zmieniające (13)
Dyrektywy europejskie (6)