Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
uchylony
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
1996-07-30
Data wydania:
1996-07-05
Data wejścia w życie:
1996-10-31
Data uchylenia:
2012-01-01
Uwagi:
Art. 9 ust. 1 i 2 wchodzi w życie po z dniem 1 stycznia 1999 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
Akty zmienione (2)
Akty uchylone (4)
Akty uznane za uchylone (1)
Odesłania (3)
Akty wykonawcze (45)
Orzeczenie TK (1)
Informacja o tekście jednolitym (2)
Akty zmieniające (21)
Akty uchylające (1)
Dyrektywy europejskie (8)