Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2011-10-28
Data wydania:
2011-09-16
Data wejścia w życie:
2012-01-01
Uwagi:
art. 4 pkt 1 - 6, art. 5 pkt 2, art. 7 pkt 2, art. 23 wchodzą w życie 1 stycznia 2013 r.; art. 21 pkt 1 lit. a - c i pkt 6 oraz art. 28 wchodzą w życie z dniem 28 października 2011 r.; art. 21 pkt 3 - 5, 7, 8 i 10 - 13 wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2012 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS FINANSÓW PUBLICZNYCH
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (22)
Akty uznane za uchylone (2)
Odesłania (9)
Dyrektywy europejskie (3)