Wyszukiwanie

akcyza

Liczba znalezionych aktów: 372.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2023 poz. 1203 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich
Dz.U. 2023 poz. 1056 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2023 poz. 965 obowiązujący Ustawa z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dz.U. 2023 poz. 278 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2023 poz. 276 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2023 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu
Dz.U. 2023 poz. 97 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2023 poz. 94 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego
Dz.U. 2022 poz. 2853 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego
Dz.U. 2022 poz. 2851 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2022 poz. 2836 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2022 poz. 2802 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia dyrektora izby administracji skarbowej właściwego w sprawach numerów akcyzowych uprawnionych odbiorców oraz numerów akcyzowych uprawnionych wysyłających
Dz.U. 2022 poz. 2792 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy
Dz.U. 2022 poz. 2707 obowiązujący Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2022 poz. 2661 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2022 poz. 2246 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego
Dz.U. 2022 poz. 1764 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
Dz.U. 2022 poz. 1762 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego
Dz.U. 2022 poz. 1753 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2022 poz. 1357 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich
Dz.U. 2022 poz. 860 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2022 poz. 552 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy
Dz.U. 2022 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu
Dz.U. 2022 poz. 143 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2022 poz. 132 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych
Dz.U. 2021 poz. 2475 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2021 poz. 2436 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego
Dz.U. 2021 poz. 2427 obowiązujący Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2379 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę
Dz.U. 2021 poz. 2349 obowiązujący Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 2266 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2022 r.
Dz.U. 2021 poz. 1917 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2021 poz. 1896 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
Dz.U. 2021 poz. 1841 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 13 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2021 poz. 1636 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2021 poz. 1631 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2021 poz. 1498 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 6 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2021 poz. 1187 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2021 poz. 1178 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2021 poz. 1175 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
Dz.U. 2021 poz. 1150 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2021 poz. 1093 obowiązujący Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 1089 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2021 poz. 959 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy od samochodu osobowego lub brak obowiązku zapłaty akcyzy od niektórych pojazdów samochodowych oraz wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego
Dz.U. 2021 poz. 951 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego będącego pojazdem hybrydowym
Dz.U. 2021 poz. 889 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych
Dz.U. 2021 poz. 758 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2021 poz. 694 obowiązujący Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2021 poz. 203 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2021 poz. 171 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2021 poz. 115 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2020 poz. 2310 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2020 poz. 2248 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2020 poz. 2231 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
Dz.U. 2020 poz. 2228 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
Dz.U. 2020 poz. 2038 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2020 poz. 1852 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2020 poz. 1794 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych
Dz.U. 2020 poz. 1396 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Dz.U. 2020 poz. 1092 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2020 poz. 985 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2020 poz. 969 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2020 poz. 789 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2020 poz. 722 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2020 poz. 693 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych
Dz.U. 2020 poz. 596 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych
Dz.U. 2020 poz. 544 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych
Dz.U. 2020 poz. 543 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2020 poz. 291 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2020 poz. 262 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2020 poz. 1 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2019 poz. 2534 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2019 poz. 2496 obowiązujący Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2019 poz. 2481 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Dz.U. 2019 poz. 2427 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2019 poz. 1954 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Dz.U. 2019 poz. 1891 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego
Dz.U. 2019 poz. 1823 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2019 poz. 1791 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2019 poz. 1790 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 września 2019 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2019 poz. 1784 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2019 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych
Dz.U. 2019 poz. 1578 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją uproszczoną w zakresie podatku akcyzowego
Dz.U. 2019 poz. 1532 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
Dz.U. 2019 poz. 1520 obowiązujący Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2019 poz. 1147 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2019 poz. 985 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
Dz.U. 2019 poz. 923 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Dz.U. 2019 poz. 887 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Dz.U. 2019 poz. 864 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2019 poz. 843 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2019 poz. 404 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie danych umieszczanych w Systemie oraz trybu postępowania w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przy użyciu Systemu
Dz.U. 2019 poz. 225 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 2547 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2018 poz. 2543 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2018 poz. 2511 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne
Dz.U. 2018 poz. 2466 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dz.U. 2018 poz. 2404 obowiązujący Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2018 poz. 2401 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 2394 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 2295 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 2294 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 2262 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń celnych
Dz.U. 2018 poz. 2260 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 2199 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 1776 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego
Dz.U. 2018 poz. 1484 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2018 poz. 1356 obowiązujący Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 1178 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 1017 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2018 poz. 955 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 880 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne
Dz.U. 2018 poz. 832 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 750 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, szczegółowych warunków odnotowywania obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia przez podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego
Dz.U. 2018 poz. 678 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych
Dz.U. 2018 poz. 643 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 630 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
Dz.U. 2018 poz. 559 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Dz.U. 2018 poz. 497 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2018 poz. 464 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym
Dz.U. 2018 poz. 445 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2018 poz. 428 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 375 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2018 poz. 347 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Dz.U. 2018 poz. 267 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego
Dz.U. 2018 poz. 174 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego
Dz.U. 2018 poz. 125 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2018 poz. 55 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych oraz prowadzenia składu podatkowego
Dz.U. 2017 poz. 2420 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej
Dz.U. 2017 poz. 2335 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2017 poz. 1691 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2017 poz. 989 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie kontroli celno-skarbowej niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2017 poz. 440 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia innych przypadków, w których podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2017 poz. 429 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2017 poz. 420 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających oraz organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności
Dz.U. 2017 poz. 403 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne
Dz.U. 2017 poz. 390 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2017 poz. 388 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie informacji umieszczanych w Systemie oraz w e-AD
Dz.U. 2017 poz. 384 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
Dz.U. 2017 poz. 378 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
Dz.U. 2017 poz. 371 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej w zakresie akcyzy
Dz.U. 2017 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2017 poz. 345 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Dz.U. 2017 poz. 340 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2017 poz. 295 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym
Dz.U. 2017 poz. 294 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2017 poz. 289 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2017 poz. 273 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2017 poz. 91 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2016 poz. 2257 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2016 poz. 2137 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks karny skarbowy
Dz.U. 2016 poz. 2005 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2016 poz. 1879 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Dz.U. 2016 poz. 1854 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2016 poz. 1824 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy
Dz.U. 2016 poz. 1747 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2016 poz. 1466 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2016 poz. 1028 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2016 poz. 925 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2016 poz. 920 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2016 poz. 481 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy
Dz.U. 2016 poz. 11 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 2361 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 2326 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2015 poz. 2293 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2015 poz. 2285 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2015 poz. 2283 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 2279 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 2212 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których podmioty nie muszą spełniać dodatkowych warunków uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego
Dz.U. 2015 poz. 2181 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2015 poz. 2176 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2015 poz. 2175 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2015 poz. 2162 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2015 poz. 1836 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 1631 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 1533 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 1496 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 1492 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 1343 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2015 poz. 1342 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2015 poz. 1159 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2015 poz. 898 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2015 poz. 889 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 664 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 423 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 422 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy
Dz.U. 2015 poz. 129 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2014 poz. 1837 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
Dz.U. 2014 poz. 1661 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych
Dz.U. 2014 poz. 1660 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2014 poz. 1526 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2014 poz. 1445 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2014 poz. 1350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2014 poz. 1095 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2014 poz. 752 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2014 poz. 733 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2014 poz. 397 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie niektórych ewidencji wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2013 poz. 1167 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2013 poz. 1108 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 września 2013 r. w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2013 poz. 939 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2013 poz. 789 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dz.U. 2013 poz. 728 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym
Dz.U. 2013 poz. 725 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2013 poz. 718 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy
Dz.U. 2013 poz. 196 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2013 poz. 166 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2013 poz. 56 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2013 poz. 34 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym
Dz.U. 2012 poz. 1522 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym
Dz.U. 2012 poz. 1074 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2012 poz. 1066 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2012 poz. 587 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2012 poz. 307 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2012 poz. 87 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dz.U. 2011 nr 292 poz. 1717 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy
Dz.U. 2011 nr 286 poz. 1679 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2011 nr 280 poz. 1647 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym
Dz.U. 2011 nr 235 poz. 1393 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
Dz.U. 2011 nr 232 poz. 1378 obowiązujący Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
Dz.U. 2011 nr 182 poz. 1084 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia
Dz.U. 2010 nr 249 poz. 1666 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 241 poz. 1617 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie postępowania w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, a także określenia przypadku, w którym podmiot wysyłający ma obowiązek dokonania zmiany miejsca przeznaczenia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 226 poz. 1477 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2010 nr 221 poz. 1450 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2010 nr 160 poz. 1074 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1059 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia przypadków, w których stosuje się niższy poziom zabezpieczenia akcyzowego, przypadków i warunków, w których obciążenie zabezpieczenia generalnego lub zwolnienie go z tego obciążenia odnotowuje podmiot obowiązany do jego złożenia, oraz przypadków, w których nie odnotowuje się obciążenia zabezpieczenia generalnego
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1058 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1057 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji energii elektrycznej
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1056 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1055 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1054 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1053 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 157 poz. 1052 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym
Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1049 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2010 nr 156 poz. 1048 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 88 poz. 574 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym
Dz.U. 2010 nr 86 poz. 555 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2010 nr 8 poz. 58 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich
Dz.U. 2009 nr 180 poz. 1402 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2009 nr 117 poz. 983 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 904 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 903 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2009 nr 108 poz. 902 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2009 nr 98 poz. 819 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
Dz.U. 2009 nr 84 poz. 715 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2009 r. sygn. akt P 58/07
Dz.U. 2009 nr 60 poz. 495 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przedłużania okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 251 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie dokumentu dostawy wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ewidencji tych wyrobów oraz wykazu środków skażających alkohol etylowy służącego do stosowania zwolnień od akcyzy
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 250 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczenia wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 249 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu kaucji
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 248 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 247 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej o dokonanych nabyciach i dostawach wewnątrzwspólnotowych samochodów osobowych
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 246 akt posiada tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od samochodu osobowego
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 245 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wypłaconej przez płatnika
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 242 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 240 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 239 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów treści gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 237 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 236 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 234 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie ewidencji nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 233 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie warunków dotyczących miejsca odbioru wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 229 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie dokumentacji i procedur związanych z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 227 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 223 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 222 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego lub zapłaty akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 221 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 220 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2009 nr 32 poz. 219 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy
Dz.U. 2009 nr 22 poz. 123 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
Dz.U. 2009 nr 3 poz. 11 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2008 nr 208 poz. 1309 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2008 nr 48 poz. 283 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
Dz.U. 2007 nr 247 poz. 1829 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych
Dz.U. 2007 nr 236 poz. 1739 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1416 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2007 nr 178 poz. 1258 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2007 nr 128 poz. 888 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2007 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
Dz.U. 2007 nr 114 poz. 781 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, a także szczegółowych zasad i terminów ogłaszania norm dopuszczalnych ubytków oraz norm zużycia takich wyrobów
Dz.U. 2006 nr 38 poz. 263 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
Dz.U. 2005 nr 248 poz. 2099 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2005 nr 242 poz. 2040 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2005 nr 177 poz. 1470 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2005 nr 166 poz. 1391 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2005 nr 132 poz. 1112 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2005 nr 92 poz. 771 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2005 nr 40 poz. 381 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
Dz.U. 2005 nr 36 poz. 321 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego
Dz.U. 2004 nr 277 poz. 2749 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2569 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie minimalnej stawki akcyzy na papierosy
Dz.U. 2004 nr 248 poz. 2493 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszania poboru akcyzy i jej dokumentowania
Dz.U. 2004 nr 219 poz. 2221 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów towarów, których objęcie procedurą celną z zastosowaniem procedury uproszczonej zależy od spełnienia dodatkowych warunków, oraz towarów wyłączonych spod tej procedury
Dz.U. 2004 nr 181 poz. 1876 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania
Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1871 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2004 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2004 nr 167 poz. 1750 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2004 nr 128 poz. 1337 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych
Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1162 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27 kwietnia 2004 r. sygn. akt K 24/03
Dz.U. 2004 nr 97 poz. 966 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 849 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie procedury zawieszenia poboru akcyzy i jej dokumentowania
Dz.U. 2004 nr 89 poz. 848 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków dotyczących miejsc, w których będą odbierane wyroby akcyzowe zharmonizowane, zabezpieczenia akcyzowego składanego przez zarejestrowanego i niezarejestrowanego handlowca oraz sposobu prowadzenia ewidencji przez zarejestrowanego handlowca
Dz.U. 2004 nr 85 poz. 799 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków dokonywania rozliczeń podatku akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 82 poz. 751 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju
Dz.U. 2004 nr 80 poz. 742 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 675 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie ilości wyrobów akcyzowych zharmonizowanych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, przywożonych przez osoby fizyczne, które wskazują na przeznaczenie tych wyrobów do celów handlowych
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 674 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy od wyrobów akcyzowych zharmonizowanych
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 673 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu akcyzy w przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 672 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym
Dz.U. 2004 nr 74 poz. 668 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2004 nr 65 poz. 598 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 313 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zwolnień z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego
Dz.U. 2004 nr 35 poz. 311 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych
Dz.U. 2004 nr 29 poz. 257 uchylony Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym
Dz.U. 2003 nr 222 poz. 2206 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia banków spółdzielczych właściwych do wydawania bonów paliwowych oraz szczegółowego zakresu sprawozdania sporządzanego przez te banki
Dz.U. 2003 nr 185 poz. 1807 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1407 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podatku akcyzowego
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1406 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy
Dz.U. 2003 nr 145 poz. 1404 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu naczelników urzędów celnych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych oraz terytorialnego zasięgu ich działania
Dz.U. 2003 nr 73 poz. 664 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy
Dz.U. 2003 nr 59 poz. 524 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) wybranych wyrobów akcyzowych
Dz.U. 2002 nr 237 poz. 2001 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu urzędów skarbowych uprawnionych do wydawania i sprzedaży banderol lub wydawania upoważnień do wydawania banderol podatkowych i legalizacyjnych.
Dz.U. 2002 nr 223 poz. 1870 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 2002 nr 213 poz. 1803 obowiązujący Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy.
Dz.U. 2002 nr 69 poz. 637 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie przedłużenia terminu ważności znaków akcyzy.
Dz.U. 2001 nr 69 poz. 721 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 2001 nr 14 poz. 129 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1323 obowiązujący Ustawa z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej.
Dz.U. 2000 nr 116 poz. 1221 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 2000 nr 97 poz. 1057 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 2000 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 1999 nr 111 poz. 1288 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie wysokości norm maksymalnych dopuszczalnych ubytków (niedoborów) niektórych wyrobów akcyzowych.
Dz.U. 1998 nr 120 poz. 786 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 1 września 1998 r. sygn. akt U. 1/98.
Dz.U. 1998 nr 114 poz. 740 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również zakresu spraw zleconych tym organom.
Dz.U. 1998 nr 65 poz. 425 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 maja 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1997 nr 86 poz. 545 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lipca 1997 r. w sprawie zakresu i zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.
Dz.U. 1996 nr 149 poz. 706 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1996 nr 51 poz. 219 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1996 nr 23 poz. 105 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1995 nr 148 poz. 723 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia wyrobów znakami akcyzy.
Dz.U. 1993 nr 127 poz. 584 uchylony Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy.
Dz.U. 1947 nr 70 poz. 436 uznany za uchylony Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 października 1947 r. o sprostowaniu błędu w dekrecie z dnia 3 lutego 1947 r. Prawo akcyzowe.
Dz.U. 1933 nr 12 poz. 83 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 11 lutego 1933 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej II we Lwowie.
Dz.U. 1931 nr 65 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 1931 r. w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbowych akcyz i monopolów państwowych w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Łucku.
Dz.U. 1930 nr 87 poz. 683 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 21 października 1930 r. w sprawie zniesienia urzędu skarbowego akcyz i monopolów państwowych w Inowrocławiu w okręgu administracyjnym izby skarbowej w Poznaniu.
Dz.U. 1930 nr 49 poz. 413 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 18 czerwca 1930 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zaliczenia poszczególnych miast do II klasy miejscowości pod względem wymiaru akcyzowych opłat patentowych.
Dz.U. 1924 nr 31 poz. 313 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 marca 1924 r. w przedmiocie zastosowania stałej jednostki do obliczania kosztów nakładu opasek zapałkowych.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1074 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 132 poz. 1072 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1041 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 4 grudnia 1923 r. w celu wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1033 uchylony Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 3 grudnia 1923 r. o podwyższeniu taryfy osobowej i bagażowej na linjach Towarzystwa Akcyjnego Warszawskich dróg żelaznych dojazdowych.
Dz.U. 1923 nr 126 poz. 1023 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 1923 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od wina musującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 115 poz. 1037 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1922 r. w przedmiocie zmiany wysokości ustalonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 października 1922 r. stawki patentu akcyzowego na fabryki trunków.
Dz.U. 1922 nr 99 poz. 910 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1922 r. w przedmiocie podwyższenia akcyzy od zapałek na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 1922 nr 95 poz. 879 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 1922 r. w przedmiocie rozszerzenia na cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej postanowień ros. ustawy akcyzowej o patentach akcyzowych na fabryki trunków, wyrobów ze spirytusu, drożdży oraz na zakłady sprzedaży trunków; dalej na wyrób zapałek i gilz (tutek) papierosowych.
M.P. 2021 poz. 198 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2020
M.P. 2020 poz. 1126 Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2021
M.P. 2020 poz. 238 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2020 r.
M.P. 2019 poz. 1107 Obwieszczenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2020
M.P. 2019 poz. 205 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia na rok 2019
M.P. 2018 poz. 1189 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2019
M.P. 2018 poz. 687 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.
M.P. 2017 poz. 1078 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2018
M.P. 2016 poz. 1192 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe w roku 2017
M.P. 2016 poz. 1186 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2017
M.P. 2015 poz. 1253 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2016
M.P. 2014 poz. 1148 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie stawek akcyzy na paliwa silnikowe obowiązujących w roku 2015
M.P. 2012 poz. 91 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2011
M.P. 2011 nr 113 poz. 1147 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2011 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2012
M.P. 2011 nr 15 poz. 154 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2011 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej sprzedaży papierosów oraz średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży tytoniu do palenia w roku 2010
M.P. 2010 nr 99 poz. 1172 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie średniej ważonej detalicznej ceny sprzedaży papierosów na rok 2011
M.P. 1996 nr 19 poz. 229 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej Scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN).
M.P. 1996 nr 10 poz. 106 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 1996 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN).
M.P. 1995 nr 62 poz. 691 uznany za uchylony Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1995 r. w sprawie wykazu wyrobów podlegających oznaczaniu znakami akcyzy według Systematycznego wykazu wyrobów (SWW) oraz Polskiej scalonej nomenklatury towarowej handlu zagranicznego (PCN).
M.P. 1995 nr 61 poz. 687 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 1995 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie oraz sprzedaż banderol lub wydanie upoważnień do wydawania banderol.
M.P. 1939 nr 121 poz. 286 Zarządzenie Ministerstwa Skarbu z dnia 19 maja 1939 r. o uzupełnieniu zarządzenia Ministerstwa Skarbu z dnia 7 czerwca 1923 r. w sprawie postępowania przekazowego w obrocie towarów akcyzowo-monopolowych między Rzecząpospolitą Polską a W. M. Gdańskiem
M.P. 1934 nr 155 poz. 205 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 lipca 1934 r. ustalające kurs, podług którego mogą być przyjmowane papiery wartościowe przez władze i urzędy państwowe, jako wadja przy przetargach oraz jako kaucje na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju umów lub zaliczek, wypłacanych na dostawy i roboty rządowe, jak również na zabezpieczenie udzielanych przez Skarb Państwa kredytów akcyzowych, celnych i transportowych.
M.P. 1932 nr 76 poz. 108 Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 15 marca 1932 r. ustalające kurs, podług którego mogą być przyjmowane papiery wartościowe przez władze i urzędy państwowe, jako wadja przy przetargach, oraz kaucje na zabezpieczenie wszelkiego rodzaju umów lub zaliczek, wypłacanych na dostawy i roboty rządowe, jak również na zabezpieczanie udzielanych przez Skarb państwa kredytów akcyzowych, celnych i transportowych.
M.P. 1931 nr 255 poz. 339 Okólnik Ministerstwa Skarbu L. D. IV. 1986/3/31 z dnia 22 października 1931 r. w sprawie wzoru świadectw pochodzenia, wystawianych przez angielskich poborców ceł i akcyz.