Akt posiada tekst jednolity .

Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2015-02-26
Data wydania:
2015-01-15
Data wejścia w życie:
2015-05-27
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS NAUKI
  • MIN. WŁAŚCIWY DS ROLNICTWA
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (4)
Akty uchylone (1)
Akty uznane za uchylone (3)
Odesłania (8)
Akty wykonawcze (13)
Informacja o tekście jednolitym (4)
Akty zmieniające (6)
Dyrektywy europejskie (2)