There are amending acts for this act.

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. Prawo dewizowe.

Show content in full window
Text of act (HTML):
Published text:
Codified text:
Status of the legal act:
uchylony
Document type:
Ustawa
Date of publication:
1998-12-28
Date of announcement:
1998-12-18
Date of entry into force:
1999-01-12
Date of binding force:
1999-01-12
Date of repeal:
2002-10-01
Remarks:
Art. 30 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
Issuing authority:
  • SEJM
Obligated authority:
  • PREZ. RADY MINISTRÓW
  • RADA MINISTRÓW
  • PREZ. NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
  • MIN. SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • MIN. OBRONY NARODOWEJ
  • MIN. FINANSÓW
The legislative process (1)
Amended acts (7)
Repealed acts (2)
Acts deemed repealed (12)
References (3)
Executory orders (11)
Amending acts (4)
Repealing acts (1)