Istnieją akty zmieniające dla tego aktu.

Ustawa z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Pokaż treść w pełnym oknie
Tekst HTML:
Tekst aktu:
Tekst ogłoszony:
Tekst ujednolicony:
Status aktu prawnego:
obowiązujący
Typ dokumentu:
Ustawa
Data ogłoszenia:
2003-11-24
Data wydania:
2003-11-14
Data wejścia w życie:
2003-12-09
Uwagi:
1).Art. 1 pkt 13-15 wchodzą w życie z dniem 24 listopada 2003 r; 2). Art. 1 pkt 30 wchodzi w życie z dniem 25 lutego 2004 r; 3) Art. 1 pkt 45 w zakresie art. 41 ust. 4-6 wchodzi w życie z dniem 1 maja 2004 r.; 4). Art 6 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
Organ wydający:
  • SEJM
Organ zobowiązany:
  • MIN. WŁAŚCIWY DS TRANSPORTU
  • RADA MINISTRÓW
Przebieg procesu legislacyjnego (1)
Akty zmienione (5)
Akty uznane za uchylone (17)
Akty wykonawcze (2)
Orzeczenie TK (1)
Akty zmieniające (4)