Wyszukiwanie

budżetowe prawo

Liczba znalezionych aktów: 522. Wyświetlanych jest tylko 500 aktów.

Pozycja PDFStatus Tytuł
Dz.U. 2024 poz. 123 obowiązujący Ustawa z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024
Dz.U. 2024 poz. 122 obowiązujący Ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.
Dz.U. 2023 poz. 2777 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 21 grudnia 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
Dz.U. 2023 poz. 2479 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2023 r. sygn. akt K 1/23
Dz.U. 2023 poz. 2201 obowiązujący Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 października 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Dz.U. 2023 poz. 1586 obowiązujący Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2023 poz. 1574 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023
Dz.U. 2023 poz. 1310 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
Dz.U. 2023 poz. 1270 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
Dz.U. 2023 poz. 494 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2023
Dz.U. 2023 poz. 256 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r.
Dz.U. 2022 poz. 2666 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023
Dz.U. 2022 poz. 1634 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
Dz.U. 2022 poz. 1482 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
Dz.U. 2022 poz. 1475 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
Dz.U. 2022 poz. 1056 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
Dz.U. 2022 poz. 745 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
Dz.U. 2022 poz. 352 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
Dz.U. 2022 poz. 270 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.
Dz.U. 2022 poz. 144 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2021 poz. 2453 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022
Dz.U. 2021 poz. 2446 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021
Dz.U. 2021 poz. 2445 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022
Dz.U. 2021 poz. 2407 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2021 nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dz.U. 2021 poz. 1901 obowiązujący Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Dz.U. 2021 poz. 1900 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021
Dz.U. 2021 poz. 1664 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 września 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021
Dz.U. 2021 poz. 1004 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
Dz.U. 2021 poz. 964 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 25 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2021 poz. 835 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2021
Dz.U. 2021 poz. 740 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
Dz.U. 2021 poz. 305 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
Dz.U. 2021 poz. 190 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.
Dz.U. 2020 poz. 2400 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021
Dz.U. 2020 poz. 2384 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021
Dz.U. 2020 poz. 2089 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Dz.U. 2020 poz. 1963 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych na rok 2020
Dz.U. 2020 poz. 1919 obowiązujący Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2020
Dz.U. 2020 poz. 1909 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Dz.U. 2020 poz. 1564 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2020 poz. 1435 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania w instytucje gospodarki budżetowej lub likwidacji instytutów badawczych
Dz.U. 2020 poz. 1401 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Dz.U. 2020 poz. 1210 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Dz.U. 2020 poz. 1067 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2020
Dz.U. 2020 poz. 704 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
Dz.U. 2020 poz. 571 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
Dz.U. 2020 poz. 156 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2019 poz. 2490 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
Dz.U. 2019 poz. 1996 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2019 poz. 1918 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Dz.U. 2019 poz. 1907 obowiązujący Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny
Dz.U. 2019 poz. 1393 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2019 poz. 869 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
Dz.U. 2019 poz. 351 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2019 poz. 344 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, na rok 2019
Dz.U. 2019 poz. 198 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
Dz.U. 2019 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2018 poz. 2500 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 2471 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2018 poz. 2435 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019
Dz.U. 2018 poz. 2346 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dz.U. 2018 poz. 2225 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Dz.U. 2018 poz. 1524 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 1395 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2018 poz. 1390 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 1306 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Dz.U. 2018 poz. 1278 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 1236 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Dz.U. 2018 poz. 987 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2018 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2018
Dz.U. 2018 poz. 872 obowiązujący Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rentach strukturalnych w rolnictwie
Dz.U. 2018 poz. 373 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
Dz.U. 2018 poz. 291 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
Dz.U. 2018 poz. 109 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2017 poz. 2426 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2017 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dz.U. 2017 poz. 2371 obowiązujący Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018
Dz.U. 2017 poz. 2312 obowiązujący Ustawa z dnia 6 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
Dz.U. 2017 poz. 2279 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2017
Dz.U. 2017 poz. 2162 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2017
Dz.U. 2017 poz. 2161 obowiązujący Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
Dz.U. 2017 poz. 2077 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
Dz.U. 2017 poz. 1736 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia środków budżetowych i mienia państwowego oraz oceny wykorzystania środków budżetowych i mienia państwowego na te cele
Dz.U. 2017 poz. 1009 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów"
Dz.U. 2017 poz. 760 uchylony Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2017 poz. 108 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2017 z dnia 16 grudnia 2016 r.
Dz.U. 2017 poz. 74 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Dz.U. 2017 poz. 24 uchylony Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2016 poz. 2101 obowiązujący Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 2100 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 1984 obowiązujący Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017
Dz.U. 2016 poz. 1870 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
Dz.U. 2016 poz. 1766 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 1759 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 20 października 2016 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 1712 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016
Dz.U. 2016 poz. 1068 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej
Dz.U. 2016 poz. 735 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017
Dz.U. 2016 poz. 278 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.
Dz.U. 2016 poz. 74 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów
Dz.U. 2016 poz. 69 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Dz.U. 2015 poz. 2268 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2015
Dz.U. 2015 poz. 2199 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016
Dz.U. 2015 poz. 2195 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015
Dz.U. 2015 poz. 2194 obowiązujący Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. 2015 poz. 1956 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015
Dz.U. 2015 poz. 1954 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2015 poz. 1882 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetu państwa, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015
Dz.U. 2015 poz. 1511 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2015 poz. 1471 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 września 2015 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2015 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
Dz.U. 2015 poz. 1351 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2015
Dz.U. 2015 poz. 1080 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016
Dz.U. 2015 poz. 1067 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych, w tym kwot wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2015
Dz.U. 2015 poz. 955 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2016
Dz.U. 2015 poz. 153 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r.
Dz.U. 2014 poz. 1877 obowiązujący Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. 2014 poz. 1866 uchylony Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
Dz.U. 2014 poz. 1799 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń bezosobowych w roku 2014
Dz.U. 2014 poz. 1687 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zwiększenie wielkości wynagrodzeń w instytucji gospodarki budżetowej w roku 2014
Dz.U. 2014 poz. 1626 obowiązujący Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2014 poz. 825 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2015
Dz.U. 2014 poz. 230 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa
Dz.U. 2014 poz. 162 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r.
Dz.U. 2013 poz. 1645 obowiązujący Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. 2013 poz. 1212 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013
Dz.U. 2013 poz. 1199 obowiązujący Ustawa z dnia 13 września 2013 r. zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. 2013 poz. 885 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansach publicznych
Dz.U. 2013 poz. 796 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. sygn. akt P 35/12
Dz.U. 2013 poz. 702 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2014
Dz.U. 2013 poz. 330 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rachunkowości
Dz.U. 2013 poz. 289 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
Dz.U. 2013 poz. 255 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego
Dz.U. 2013 poz. 169 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r.
Dz.U. 2012 poz. 1546 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Dz.U. 2012 poz. 1510 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2012 r. sygn. akt K 1/12
Dz.U. 2012 poz. 1456 obowiązujący Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej
Dz.U. 2012 poz. 1430 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2012
Dz.U. 2012 poz. 1046 akt objęty tekstem jednolitym Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 września 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Dz.U. 2012 poz. 628 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013
Dz.U. 2012 poz. 591 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o statystyce publicznej
Dz.U. 2012 poz. 273 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2012 z dnia 2 marca 2012 r.
Dz.U. 2011 nr 289 poz. 1700 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków budżetu państwa, wydatków budżetu środków europejskich oraz kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2011
Dz.U. 2011 nr 161 poz. 970 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
Dz.U. 2011 nr 56 poz. 290 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012
Dz.U. 2011 nr 29 poz. 150 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r.
Dz.U. 2010 nr 49 poz. 289 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2010
Dz.U. 2010 nr 42 poz. 245 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2011
Dz.U. 2010 nr 19 poz. 102 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r.
Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
Dz.U. 2009 nr 128 poz. 1057 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2009
Dz.U. 2009 nr 80 poz. 673 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010
Dz.U. 2009 nr 10 poz. 58 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.
Dz.U. 2008 nr 87 poz. 537 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009
Dz.U. 2008 nr 19 poz. 117 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r.
Dz.U. 2007 nr 44 poz. 287 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 2007 nr 15 poz. 90 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r.
Dz.U. 2006 nr 207 poz. 1529 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie dokonania przeniesień planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 132 poz. 933 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2006 r. o sprostowaniu błędu
Dz.U. 2006 nr 91 poz. 632 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2007
Dz.U. 2006 nr 80 poz. 558 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 maja 2006 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
Dz.U. 2006 nr 59 poz. 412 akt jednorazowy Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń między częściami budżetu państwa określonych w ustawie budżetowej na rok 2006
Dz.U. 2006 nr 35 poz. 244 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r.
Dz.U. 2005 nr 265 poz. 2229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2005 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1319 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 sierpnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa
Dz.U. 2005 nr 127 poz. 1063 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006
Dz.U. 2005 nr 91 poz. 764 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2006
Dz.U. 2005 nr 38 poz. 351 uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 24 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia
Dz.U. 2005 nr 33 poz. 293 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005
Dz.U. 2005 nr 32 poz. 287 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lutego 2005 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2005 nr 23 poz. 190 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu
Dz.U. 2004 nr 285 poz. 2855 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, zakresu informacji dotyczących wykonania budżetu państwa oraz terminów ich udostępniania w ramach obsługi centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa
Dz.U. 2004 nr 278 poz. 2755 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2005 z dnia 22 grudnia 2004 r.
Dz.U. 2004 nr 267 poz. 2649 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2070 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 września 2004 r. w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
Dz.U. 2004 nr 175 poz. 1816 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004
Dz.U. 2004 nr 145 poz. 1540 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie dokonania przeniesienia wydatków oraz określenia limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń w ramach części 41 - Środowisko określonych w ustawie budżetowej na rok 2004
Dz.U. 2004 nr 144 poz. 1518 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa wykonywanych przez samorządowe instytucje filmowe i instytucje kultury oraz udzielania dotacji na te zadania
Dz.U. 2004 nr 116 poz. 1202 obowiązujący Ustawa z dnia 4 marca 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw
Dz.U. 2004 nr 113 poz. 1189 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2005
Dz.U. 2004 nr 58 poz. 555 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia, oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na rok 2004
Dz.U. 2004 nr 17 poz. 167 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r.
Dz.U. 2003 nr 213 poz. 2083 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1501 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa i szczegółowych zasad obsługi rachunków bankowych budżetu państwa oraz zakresu i terminów sporządzania przez Narodowy Bank Polski informacji i sprawozdań z wykonania budżetu państwa w ramach obsługi bankowej budżetu państwa
Dz.U. 2003 nr 125 poz. 1160 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 lipca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
Dz.U. 2003 nr 92 poz. 860 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2004
Dz.U. 2003 nr 39 poz. 341 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 marca 2003 r. o sprostowaniu błędów
Dz.U. 2002 nr 241 poz. 2081 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2002 r. o zmianie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.
Dz.U. 2002 nr 235 poz. 1981 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2003 z dnia 18 grudnia 2002 r.
Dz.U. 2002 nr 230 poz. 1927 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 216 poz. 1827 uchylony Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".
Dz.U. 2002 nr 199 poz. 1673 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Dz.U. 2002 nr 183 poz. 1527 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 października 2002 r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między działami i rozdziałami w części 29 budżetu państwa.
Dz.U. 2002 nr 147 poz. 1230 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1213 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudniania i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 857 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 96 poz. 853 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 836 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 835 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 832 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu podziału mienia, dokumentów, limitów zatrudnienia oraz środków budżetowych, pozostających w posiadaniu jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i Wojskowych Służb Informacyjnych, między Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Agencję Wywiadu.
Dz.U. 2002 nr 93 poz. 831 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 61 poz. 551 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2003.
Dz.U. 2002 nr 32 poz. 306 obowiązujący Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2002 nr 30 poz. 275 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2002 z dnia 14 marca 2002 r.
Dz.U. 2001 nr 151 poz. 1705 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie planu finansowego wydatków budżetu państwa, które w 2001 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Dz.U. 2001 nr 148 poz. 1663 uchylony Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, leków i leczniczych środków technicznych finansowanych z budżetu państwa, a także trybu nabywania i przekazywania świadczeniodawcom leków i leczniczych środków technicznych oraz trybu przekazywania środków publicznych na ich zakup.
Dz.U. 2001 nr 147 poz. 1645 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 13 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001.
Dz.U. 2001 nr 146 poz. 1642 uchylony Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania i rozliczania środków finansowych ustalanych w budżecie państwa na naukę.
Dz.U. 2001 nr 139 poz. 1568 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu.
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1566 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 listopada 2001 r. sygn. akt K. 2/2000.
Dz.U. 2001 nr 128 poz. 1406 uchylony Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.
Dz.U. 2001 nr 125 poz. 1377 obowiązujący Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2001 r. sygn. akt SK. 16/2001.
Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1201 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o partiach politycznych.
Dz.U. 2001 nr 98 poz. 1067 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006".
Dz.U. 2001 nr 90 poz. 1004 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2002.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 976 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad, warunków i trybu wspierania środkami budżetu państwa programów inicjowanych przez organy samorządu województwa.
Dz.U. 2001 nr 89 poz. 972 obowiązujący Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.
Dz.U. 2001 nr 85 poz. 932 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 sierpnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2001.
Dz.U. 2001 nr 74 poz. 784 uchylony Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie.
Dz.U. 2001 nr 72 poz. 746 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych.
Dz.U. 2001 nr 52 poz. 539 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.
Dz.U. 2001 nr 46 poz. 499 uchylony Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz.U. 2001 nr 41 poz. 468 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.
Dz.U. 2001 nr 27 poz. 300 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2001 r. o sprostowaniu błędów.
Dz.U. 2001 nr 21 poz. 246 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2001 z dnia 1 marca 2001 r.
Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1190 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych.
Dz.U. 2000 nr 59 poz. 688 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Dz.U. 2000 nr 54 poz. 652 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 maja 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz sposobu wykorzystania dotacji przeznaczonej dla górnictwa siarki, soli, rud cynku i ołowiu, barytu i węgla brunatnego wydobywanego metodą głębinową, ujętej w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.
Dz.U. 2000 nr 35 poz. 401 uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 164 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób prawnych od niektórych dochodów osób prawnych.
Dz.U. 2000 nr 13 poz. 163 akt jednorazowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 lutego 2000 r. w sprawie zaniechania ustalania i poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów zagranicznych osób fizycznych i prawnych mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą.
Dz.U. 2000 nr 7 poz. 85 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 2000 z dnia 21 stycznia 2000 r.
Dz.U. 1999 nr 88 poz. 981 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 82 poz. 928 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 października 1999 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działach administracji rządowej.
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 715 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na rok 1999 na dofinansowanie zadań wynikających z " Programu rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej".
Dz.U. 1999 nr 63 poz. 714 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1999 r. w sprawie trybu i warunków przyznawania dotacji z rezerwy budżetu państwa na 1999 r. na dofinansowanie zadań wynikających ze Strategicznego Programu Rządowego " Zagospodarowanie mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej".
Dz.U. 1999 nr 59 poz. 624 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 49 poz. 487 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie częściowego rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na zmiany organizacyjne w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 34 poz. 319 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 kwietnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2000.
Dz.U. 1999 nr 33 poz. 318 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie wysokości stawek dotacji przedmiotowych dla podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz szczegółowych zasad i trybu ich udzielania oraz rozliczania tych dotacji w 1999 r.
Dz.U. 1999 nr 17 poz. 154 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1999 z dnia 17 lutego 1999 r.
Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1130 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1998.
Dz.U. 1998 nr 161 poz. 1081 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1998 nr 154 poz. 1009 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997.
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 992 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego w 1997 r.
Dz.U. 1998 nr 153 poz. 991 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996 r.
Dz.U. 1998 nr 132 poz. 869 uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad planowania i wykorzystywania środków budżetowych związanych z działalnością sądów wojskowych.
Dz.U. 1998 nr 126 poz. 831 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny budżetowej.
Dz.U. 1998 nr 124 poz. 812 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 1998 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997.
Dz.U. 1998 nr 119 poz. 773 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zamówieniach publicznych.
Dz.U. 1998 nr 118 poz. 763 obowiązujący Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 września 1998 r. w sprawie XI emisji obligacji pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym oraz jej warunków.
Dz.U. 1998 nr 115 poz. 747 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności państwowych jednostek budżetowych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.
Dz.U. 1998 nr 85 poz. 540 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1998 r. w sprawie emisji obligacji drugiej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej oferowanych na przetargach oraz jej warunków.
Dz.U. 1998 nr 73 poz. 467 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie emisji obligacji rocznej pożyczki państwowej o oprocentowaniu stałym.
Dz.U. 1998 nr 62 poz. 391 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 1999.
Dz.U. 1998 nr 60 poz. 389 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej do utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych.
Dz.U. 1998 nr 54 poz. 350 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie emisji obligacji piątej trzyletniej pożyczki państwowej o zmiennej stopie procentowej.
Dz.U. 1998 nr 50 poz. 313 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad i terminów sporządzania sprawozdawczości budżetowej gmin.
Dz.U. 1998 nr 38 poz. 217 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1998 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1998 nr 30 poz. 164 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 1998 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1998 nr 28 poz. 156 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1998 z dnia 19 lutego 1998 r.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1111 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie wytycznych dotyczących racjonalizacji wydatków na samochodowy transport osobowy w urzędach administracji państwowej.
Dz.U. 1997 nr 162 poz. 1109 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1997.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1048 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996.
Dz.U. 1997 nr 158 poz. 1042 obowiązujący Ustawa z dnia 4 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe i ustawy - Prawo energetyczne.
Dz.U. 1997 nr 151 poz. 999 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1997 nr 143 poz. 952 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
Dz.U. 1997 nr 123 poz. 775 obowiązujący Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1997 nr 116 poz. 743 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 września 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996.
Dz.U. 1997 nr 67 poz. 423 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
Dz.U. 1997 nr 30 poz. 167 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 marca 1997 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w zakresie wydatków przeznaczonych na wsparcie restrukturyzacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw.
Dz.U. 1997 nr 26 poz. 138 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie wytycznych realizacji budżetu państwa w 1997 r. w zakresie dotacji dla gmin na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych.
Dz.U. 1997 nr 19 poz. 106 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 782 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1996.
Dz.U. 1996 nr 156 poz. 781 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996.
Dz.U. 1996 nr 139 poz. 647 uchylony Ustawa z dnia 8 listopada 1996 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 132 poz. 621 obowiązujący Ustawa z dnia 12 września 1996 r. o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych oraz o zmianie innych ustaw.
Dz.U. 1996 nr 124 poz. 586 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996.
Dz.U. 1996 nr 116 poz. 556 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1996 nr 115 poz. 549 obowiązujący Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1996 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych dochodów i wydatków, określonych w ustawie budżetowej na rok 1996.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 496 obowiązujący Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie niektórych ustaw normujących funkcjonowanie gospodarki i administracji publicznej.
Dz.U. 1996 nr 106 poz. 495 uchylony Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych.
Dz.U. 1996 nr 105 poz. 484 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 1996 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1996.
Dz.U. 1996 nr 89 poz. 402 uchylony Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o służbie cywilnej.
Dz.U. 1996 nr 71 poz. 337 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie trybu i warunków wspierania środkami z budżetu państwa na rok 1996 realizacji regionalnych programów restrukturyzacyjnych oraz tworzenia instytucji lokalnych.
Dz.U. 1996 nr 52 poz. 237 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 1996 r. o utracie mocy obowiązującej art. 35 ust. 2 ustawy budżetowej na rok 1995.
Dz.U. 1996 nr 50 poz. 215 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.
Dz.U. 1996 nr 47 poz. 211 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 marca 1996 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1996 nr 37 poz. 162 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów.
Dz.U. 1996 nr 19 poz. 87 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1996 z dnia 1 lutego 1996 r.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 783 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1995 nr 153 poz. 782 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994.
Dz.U. 1995 nr 150 poz. 729 uchylony Ustawa Konstytucyjna z dnia 9 listopada 1995 r. o zmianie ustawy konstytucyjnej o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym.
Dz.U. 1995 nr 149 poz. 726 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1995.
Dz.U. 1995 nr 133 poz. 654 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa
Dz.U. 1995 nr 132 poz. 640 obowiązujący Ustawa z dnia 22 września 1995 r. o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 124 poz. 601 obowiązujący Ustawa z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o samorządzie terytorialnym oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1995 nr 123 poz. 596 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 1995 r. w sprawie rozdysponowania rezerwy etatów kalkulacyjnych, środków i limitów na wynagrodzenia, przeznaczonej na nie przewidziane zmiany organizacyjne w 1995 r.
Dz.U. 1995 nr 114 poz. 549 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1995 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń i gwarantowania spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia i gwarantowania.
Dz.U. 1995 nr 95 poz. 474 uchylony Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe".
Dz.U. 1995 nr 88 poz. 439 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.
Dz.U. 1995 nr 87 poz. 437 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym.
Dz.U. 1995 nr 78 poz. 390 uchylony Ustawa z dnia 9 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1995 nr 66 poz. 335 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 30 marca 1995 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Dz.U. 1995 nr 48 poz. 255 uznany za uchylony Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 kwietnia 1995 r. w sprawie ustalenia powszechnie obowiązującej wykładni art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 215 uchylony Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków z Funduszu Pracy oraz sposobu współpracy organów zatrudnienia z bankami i instytucjami finansującymi.
Dz.U. 1995 nr 41 poz. 213 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.
Dz.U. 1995 nr 29 poz. 148 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1995 nr 27 poz. 142 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie ogłoszenia tekstu ustawy budżetowej na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r. z przeliczeniem kwot wymienionych w ustawie na nową jednostkę pieniężną.
Dz.U. 1995 nr 27 poz. 141 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1995 z dnia 30 grudnia 1994 r.
Dz.U. 1995 nr 4 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.
Dz.U. 1995 nr 1 poz. 1 uchylony Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 792 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.
Dz.U. 1994 nr 140 poz. 770 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 750 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu wykupienia w 1994 r. należności banków z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz sposobu rozliczeń z tego tytułu.
Dz.U. 1994 nr 139 poz. 747 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994.
Dz.U. 1994 nr 133 poz. 685 uchylony Ustawa z dnia 16 listopada 1994 r. o zmianie ustaw: Prawo budżetowe oraz o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1994 nr 131 poz. 657 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie wykazu zadań państwowych, które mogą być zlecone jednostkom niepaństwowym.
Dz.U. 1994 nr 123 poz. 603 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1994 r. w sprawie zwiększenia wydatków oraz wysokości niedoboru budżetu państwa na rok 1994.
Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Dz.U. 1994 nr 91 poz. 424 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat w 1994 r. do oprocentowania kredytów bankowych.
Dz.U. 1994 nr 86 poz. 398 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o ubezpieczeniach gwarantowanych przez Skarb Państwa
Dz.U. 1994 nr 79 poz. 364 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1994 r. w sprawie trybu składania wniosków i zasad przyznawania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych realizowanych w systemie robót publicznych, jako zadania własne gmin, w regionach zagrożonych wysokim bezrobociem strukturalnym.
Dz.U. 1994 nr 66 poz. 286 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1994 nr 62 poz. 266 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 maja 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 36 ustawy budżetowej na rok 1991.
Dz.U. 1994 nr 58 poz. 240 obowiązujący Obwieszczenie Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 kwietnia 1994 r. o utracie mocy obowiązującej art. 6 pkt 1 w związku z art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1994 nr 55 poz. 227 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 1994 r. w sprawie zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat w 1994 r. do oprocentowania kredytów bankowych.
Dz.U. 1994 nr 52 poz. 209 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1994 z dnia 25 marca 1994 r.
Dz.U. 1994 nr 48 poz. 195 uchylony Ustawa z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
Dz.U. 1994 nr 16 poz. 54 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1994 nr 9 poz. 33 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 stycznia 1994 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 604 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 grudnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i sposobu rozliczania dotacji dla spółdzielni mieszkaniowych w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 601 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1994 r.
Dz.U. 1993 nr 129 poz. 600 uchylony Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 r. o finansowaniu gmin.
Dz.U. 1993 nr 109 poz. 489 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 listopada 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 103 poz. 475 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 1993 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej akademii wojskowych.
Dz.U. 1993 nr 91 poz. 419 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej.
Dz.U. 1993 nr 89 poz. 414 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 września 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 76 poz. 361 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 lipca 1993 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1993 nr 72 poz. 344 uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1993 nr 71 poz. 342 wygaśnięcie aktu Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 marca 1993 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
Dz.U. 1993 nr 64 poz. 306 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1993 r. w sprawie trybu udzielania poręczeń wypłaty odszkodowania ze środków budżetu państwa za zniszczony, uszkodzony lub skradziony eksponat składający się na zagraniczną wystawę artystyczną.
Dz.U. 1993 nr 59 poz. 276 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 55 poz. 250 uchylony Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.
Dz.U. 1993 nr 46 poz. 208 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 194 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 maja 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1993 nr 42 poz. 193 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 1993 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1993 nr 40 poz. 185 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie warunków i trybu udzielania poręczeń spłaty ze środków budżetu państwa kredytu bankowego oraz opłat z tytułu udzielonego poręczenia.
Dz.U. 1993 nr 38 poz. 166 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 1993 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków specjalnych jednostek budżetowych.
Dz.U. 1993 nr 31 poz. 142 uznany za uchylony Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 30 marca 1993 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 30 poz. 137 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1993.
Dz.U. 1993 nr 14 poz. 64 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1993 z dnia 12 lutego 1993 r.
Dz.U. 1993 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 30 grudnia 1992 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1993 r. oraz o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.
Dz.U. 1992 nr 103 poz. 523 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1992 nr 102 poz. 521 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1992 r. w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1992.
Dz.U. 1992 nr 100 poz. 503 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 80 poz. 411 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 października 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Dz.U. 1992 nr 64 poz. 322 uchylony Ustawa z dnia 1 sierpnia 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1992 nr 61 poz. 307 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 27 lipca 1992 r. w sprawie wysokości stawek dotacji dla rolnictwa oraz zasad i trybu ich udzielania w 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 58 poz. 283 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 50 poz. 229 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r.
Dz.U. 1992 nr 49 poz. 222 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1992 r. w sprawie zasad funkcjonowania oraz źródeł zasilania Funduszu Restrukturyzacji i Oddłużenia Rolnictwa.
Dz.U. 1992 nr 47 poz. 209 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 maja 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 44 poz. 193 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1992 r. w sprawie zakresu i zasad udzielania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności prowadzonej w formie gospodarki pozabudżetowej.
Dz.U. 1992 nr 33 poz. 143 uchylony Ustawa z dnia 28 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1992 nr 25 poz. 108 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Dz.U. 1992 nr 24 poz. 102 akt jednorazowy Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie szczegółowego zakresu, zasad i trybu finansowania z budżetu państwa dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych w roku 1992.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 92 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 marca 1992 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1992 nr 22 poz. 91 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lutego 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1992 nr 21 poz. 85 obowiązujący Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe oraz niektórych innych ustaw.
Dz.U. 1992 nr 6 poz. 22 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 1992 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Dz.U. 1991 nr 107 poz. 466 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych i wapniowo-magnezowych.
Dz.U. 1991 nr 94 poz. 421 uznany za uchylony Ustawa z dnia 26 września 1991 r. o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych oraz ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1991 nr 86 poz. 391 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 26 września 1991 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1991 oraz o zasadach wykonywania budżetu państwa w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 84 poz. 380 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 1991 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej uczelni.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 366 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 września 1991 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielania kredytobiorcom pomocy ze środków budżetowych w spłacie części należnego bankom oprocentowania od kredytów udzielanych w 1991 r. na skup produktów rolnych.
Dz.U. 1991 nr 82 poz. 365 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 1991 r. w sprawie zasad wykorzystywania dotacji z budżetu państwa na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w strefach szczególnie zagrożonych bezrobociem.
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 356 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 77 poz. 335 akt posiada tekst jednolity Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
Dz.U. 1991 nr 76 poz. 333 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wykonywania budżetu państwa.
Dz.U. 1991 nr 75 poz. 329 obowiązujący Ustawa z dnia 19 lipca 1991 r. o zmianie ustaw o przedsiębiorstwach państwowych oraz o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych.
Dz.U. 1991 nr 69 poz. 297 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 1991 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 65 poz. 284 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 6 lipca 1991 r. w sprawie zasad realizacji wydatków budżetowych na finansowanie rozwoju rolnictwa w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 47 poz. 210 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do nawozów wapniowych.
Dz.U. 1991 nr 43 poz. 191 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 maja 1991 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji przedmiotowych.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 183 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych.
Dz.U. 1991 nr 42 poz. 181 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Dz.U. 1991 nr 40 poz. 174 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991 r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych.
Dz.U. 1991 nr 39 poz. 169 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 1991 r. w sprawie klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz innych przychodów i rozchodów.
Dz.U. 1991 nr 34 poz. 150 uchylony Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1991 nr 21 poz. 89 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1991 z dnia 23 lutego 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 15 poz. 68 uchylony Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 lutego 1991 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych do węgla kamiennego i brykietów z tego węgla.
Dz.U. 1991 nr 12 poz. 55 wygaśnięcie aktu Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów z dnia 2 lutego 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami finansowymi na naukę w 1991 r.
Dz.U. 1991 nr 4 poz. 18 uchylony Ustawa z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe.
Dz.U. 1990 nr 89 poz. 517 obowiązujący Ustawa z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu i likwidacji niektórych funduszy.
Dz.U. 1990 nr 13 poz. 82 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1990 z dnia 23 lutego 1990 r.
Dz.U. 1989 nr 64 poz. 389 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 1 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach planowania społeczno-gospodarczego na rok 1990 oraz o zmianie niektórych ustaw.
Dz.U. 1989 nr 34 poz. 178 obowiązujący Ustawa z dnia 29 maja 1989 r. o przekazaniu dotychczasowych kompetencji Rady Państwa Prezydentowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i innym organom państwowym.
Dz.U. 1989 nr 25 poz. 137 uchylony Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1989 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1989 nr 7 poz. 45 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1989 z dnia 15 lutego 1989 r.
Dz.U. 1989 nr 6 poz. 35 akt objęty tekstem jednolitym Ustawa z dnia 15 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1988 nr 41 poz. 325 uchylony Ustawa z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych.
Dz.U. 1988 nr 37 poz. 289 uznany za uchylony Ustawa z dnia 10 listopada 1988 r. o zmianie trybu postępowania w sprawie centralnego planu rocznego oraz terminu przedstawienia projektu ustawy budżetowej na rok 1989.
Dz.U. 1988 nr 19 poz. 131 uchylony Ustawa z dnia 16 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy - Prawo budżetowe.
Dz.U. 1988 nr 6 poz. 52 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1988 r. w sprawie zasad wartościowania pracy w sferze budżetowej.
Dz.U. 1988 nr 1 poz. 1 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1988 z dnia 21 stycznia 1988 r.
Dz.U. 1987 nr 41 poz. 241 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej państwowych szkół wyższych.
Dz.U. 1987 nr 37 poz. 210 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 5 grudnia 1987 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1987.
Dz.U. 1987 nr 25 poz. 137 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 1987 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie weryfikacji rocznych bilansów przedsiębiorstw i innych państwowych jednostek organizacyjnych.
Dz.U. 1986 nr 46 poz. 225 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1987 z dnia 18 grudnia 1986 r.
Dz.U. 1986 nr 42 poz. 202 uchylony Ustawa z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych.
Dz.U. 1986 nr 34 poz. 170 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 29 września 1986 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1986.
Dz.U. 1986 nr 11 poz. 64 uznany za uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stosowania odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny budżetowej.
Dz.U. 1985 nr 58 poz. 295 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1986 z dnia 23 grudnia 1985 r.
Dz.U. 1984 nr 59 poz. 303 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1985 z dnia 28 grudnia 1984 r.
Dz.U. 1983 nr 74 poz. 333 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1984 z dnia 29 grudnia 1983 r.
Dz.U. 1982 nr 44 poz. 288 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1983 z dnia 29 grudnia 1982 r.
Dz.U. 1982 nr 20 poz. 148 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1982 z dnia 6 lipca 1982 r.
Dz.U. 1981 nr 20 poz. 98 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 31 lipca 1981 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1981.
Dz.U. 1981 nr 4 poz. 19 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1981 z dnia 12 lutego 1981 r.
Dz.U. 1979 nr 28 poz. 162 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1980 z dnia 21 grudnia 1979 r.
Dz.U. 1978 nr 30 poz. 129 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1979 z dnia 21 grudnia 1978 r.
Dz.U. 1977 nr 37 poz. 161 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1978 z dnia 17 grudnia 1977 r.
Dz.U. 1976 nr 39 poz. 225 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1977 z dnia 18 grudnia 1976 r.
Dz.U. 1975 nr 46 poz. 249 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie funduszu ubezpieczenia społecznego niektórych grup ludności.
Dz.U. 1975 nr 44 poz. 225 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1976 z dnia 19 grudnia 1975 r.
Dz.U. 1975 nr 29 poz. 153 uchylony Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 sierpnia 1975 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odpowiedzialności porządkowej za naruszenie dyscypliny budżetowej.
Dz.U. 1974 nr 48 poz. 293 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1975 z dnia 17 grudnia 1974 r.
Dz.U. 1973 nr 50 poz. 286 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1974 z dnia 15 grudnia 1973 r.
Dz.U. 1972 nr 52 poz. 337 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1973 z dnia 16 grudnia 1972 r.
Dz.U. 1971 nr 36 poz. 312 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1972 z dnia 22 grudnia 1971 r.
Dz.U. 1971 nr 7 poz. 74 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 19 marca 1971 r. o zmianach w budżecie Państwa na rok 1971 r.
Dz.U. 1970 nr 31 poz. 259 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1971 z dnia 23 grudnia 1970 r.
Dz.U. 1969 nr 36 poz. 310 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1970 z dnia 22 grudnia 1969 r.
Dz.U. 1968 nr 47 poz. 338 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1969 z dnia 22 grudnia 1968 r.
Dz.U. 1967 nr 47 poz. 231 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1968 z dnia 20 grudnia 1967 r.
Dz.U. 1966 nr 53 poz. 321 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1967 z dnia 20 grudnia 1966 r.
Dz.U. 1965 nr 53 poz. 331 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1966 z dnia 14 grudnia 1965 r.
Dz.U. 1964 nr 45 poz. 303 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1965 z dnia 12 grudnia 1964 r.
Dz.U. 1963 nr 59 poz. 323 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1964 z dnia 22 grudnia 1963 r.
Dz.U. 1962 nr 67 poz. 330 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1963 z dnia 22 grudnia 1962 r.
Dz.U. 1961 nr 60 poz. 334 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1962 z dnia 22 grudnia 1961 r.
Dz.U. 1960 nr 59 poz. 327 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1961 z dnia 22 grudnia 1960 r.
Dz.U. 1959 nr 72 poz. 454 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1960 z dnia 21 grudnia 1959 r.
Dz.U. 1959 nr 16 poz. 89 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1959 z dnia 12 lutego 1959 r.
Dz.U. 1958 nr 16 poz. 69 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1958 z dnia 27 marca 1958 r.
Dz.U. 1957 nr 25 poz. 115 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1957 z dnia 28 kwietnia 1957 r.
Dz.U. 1956 nr 12 poz. 60 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1956 z dnia 26 kwietnia 1956 r.
Dz.U. 1955 nr 15 poz. 82 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1955 z dnia 5 kwietnia 1955 r.
Dz.U. 1954 nr 19 poz. 72 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowana na rok 1954 z dnia 24 kwietnia 1954 r.
Dz.U. 1953 nr 26 poz. 101 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1953 z dnia 27 kwietnia 1953 r.
Dz.U. 1952 nr 17 poz. 101 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1952 z dnia 28 marca 1952 r.
Dz.U. 1951 nr 18 poz. 145 wygaśnięcie aktu Ustawa budżetowa na rok 1951 z dnia 23 marca 1951 r.
Dz.U. 1939 nr 27 poz. 177 Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1939 r. na okres od 1 kwietnia 1939 r. do 31 marca 1940 r.
Dz.U. 1939 nr 26 poz. 169 Ustawa z dnia 27 marca 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/1939.
Dz.U. 1939 nr 16 poz. 92 wygaśnięcie aktu Ustawa z dnia 23 lutego 1939 r. o dodatkowych kredytach na rok 1938/39.
Dz.U. 1938 nr 80 poz. 542 Rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 30 września 1938 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o nadaniu orzeczeniu Komisji Rozjemczej z dnia 24 czerwca 1938 r. mocy powszechnie obowiązującej dla wszystkich przedsiębiorstw budowlanych na obszarze m. Krakowa i okolicy.
Dz.U. 1938 nr 20 poz. 161 Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1938 r. na okres od 1 kwietnia 1938 r. do 31 marca 1939 r.
Dz.U. 1936 nr 23 poz. 185 wygaśnięcie aktu Ustawa skarbowa z dnia 30 marca 1936 r. na okres od 1 kwietnia 1936 r. do 31 marca 1937 r.
Dz.U. 1935 nr 21 poz. 121 Ustawa skarbowa z dnia 24 marca 1935 r. na okres od dnia 1 kwietnia 1935 r. do dnia 31 marca 1936 r.
Dz.U. 1933 nr 23 poz. 186 Ustawa skarbowa z dnia 28 lutego 1933 r. na okres od 1 kwietnia 1933 r. do 31 marca 1934 r.
Dz.U. 1930 nr 24 poz. 221 Ustawa skarbowa z dnia 29 marca 1930 r. na okres od 1 kwietnia 1930 r. do 31 marca 1931 r.
Dz.U. 1928 nr 67 poz. 622 wygaśnięcie aktu Ustawa skarbowa z dnia 22 czerwca 1928 r. na okres od 1 kwietnia 1928 r. do 31 marca 1929 r.
Dz.U. 1928 nr 43 poz. 419 Ustawa z dnia 31 marca 1928 r. o prowizorjum budżetowem na czas od 1 kwietnia do 30 czerwca 1928 r.
Dz.U. 1927 nr 83 poz. 736 Ustawa skarbowa z dnia 13 lipca 1927 r. o zmianach w budżecie na rok 1925.
Dz.U. 1927 nr 50 poz. 447 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1927 r. w sprawie zniesienia artykułów 11 i 12 ustawy z dnia 22 grudnia 1925 r. o środkach zapewnienia równowagi budżetowej.
Dz.U. 1927 nr 30 poz. 254 Ustawa skarbowa z dnia 22 marca 1927 r. na okres od 1 kwietnia 1927 r. do 31 marca 1928 r.
Dz.U. 1926 nr 125 poz. 725 Ustawa z dnia 18 grudnia 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 października do 31 grudnia 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 stycznia do 31 marca 1927 r.
Dz.U. 1926 nr 99 poz. 571 Ustawa z dnia 30 września 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 lipca do 30 września 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 października do 31 grudnia 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 67 poz. 398 Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 8 lipca 1926 r. celem wykonania ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 maja do 30 czerwca 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 lipca do 30 września 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 42 poz. 258 Ustawa z dnia 30 kwietnia 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 do 30 kwietnia 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 maja do 30 czerwca 1926 r.
Dz.U. 1926 nr 34 poz. 208 Ustawa z dnia 31 marca 1926 r. o uzupełnieniu prowizorjum budżetowego na czas od 1 stycznia do 31 marca 1926 r. i o prowizorjum budżetowem na czas od 1 do 30 kwietnia 1926 r.
Dz.U. 1924 nr 114 poz. 1013 Ustawa z dnia 19 grudnia 1924 r. o prowizorjum budżetowem na czas od 1 stycznia do 28 lutego 1925 r.
Dz.U. 1924 nr 76 poz. 747 Ustawa skarbowa na rok 1924 z dnia 29 lipca 1924 r.
Dz.U. 1923 nr 112 poz. 892 Ustawa z dnia 25 października 1923 r. o dodatkowem prowizorjum budżetowem za czas od 1 lipca do 30 września 1923 r. oraz o prowizorjum budżetowem za czas od 1 października do 31 grudnia 1923 r.
Dz.U. 1923 nr 89 poz. 698 Ustawa z dnia 8 sierpnia 1923 r. o prowizorjum budżetowem za czas od 1 lipca do 30 września 1923 r.
M.P. 2023 poz. 730 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2023 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2022 poz. 722 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2021 poz. 701 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2020 poz. 675 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2019 poz. 734 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2018 poz. 689 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2017 poz. 768 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2016 poz. 723 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2015 poz. 671 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2014 poz. 668 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2011 nr 70 poz. 688 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2010 nr 57 poz. 773 wygaśnięcie aktu Uchwała n 119 Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2010-2013
M.P. 2007 nr 75 poz. 802 obowiązujący Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
M.P. 2004 nr 33 poz. 579 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2003 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 39 poz. 567 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2002 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2003 nr 34 poz. 457 Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie wykazu hut, którym udzielono w 2002 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie
M.P. 2003 nr 25 poz. 350 obowiązujący Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie realizacji przez Radę Ministrów ustaleń Traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej dotyczących dofinansowania z budżetu państwa dopłat bezpośrednich w latach 2004-2006
M.P. 2002 nr 56 poz. 764 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wykazu jednostek, którym udzielono w 2001 r. dotacji podmiotowych w ustawowo określonym zakresie.
M.P. 2002 nr 34 poz. 532 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2001 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów
M.P. 2001 nr 17 poz. 293 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia kwot i relacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
M.P. 2000 nr 12 poz. 246 obowiązujący Uchwała Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2000 r. w sprawie częściowego podziału rezerwy płacowej na zmiany organizacyjne i nowe zadania w państwowych jednostkach budżetowych.
M.P. 1998 nr 25 poz. 362 akt jednorazowy Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lipca 1998 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 1997 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrów.
M.P. 1996 nr 84 poz. 752 uznany za uchylony Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie wysokości składki na Fundusz Pracy.
M.P. 1995 nr 35 poz. 418 uznany za uchylony Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 lipca 1995 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
M.P. 1995 nr 5 poz. 69 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1995 r. w sprawie uchwalenia ustawy budżetowej na rok 1995.
M.P. 1994 nr 18 poz. 134 uznany za uchylony Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 marca 1994 r. w sprawie zwiększenia dochodów budżetu państwa.
M.P. 1993 nr 33 poz. 335 nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna Uchwała Nr 52 Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1993 r. w sprawie zasad kontynuowania w 1993 r. pomocy państwa w spłacie kredytów zaciągniętych na cele budownictwa mieszkaniowego.
M.P. 1992 nr 34 poz. 242 uznany za uchylony Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 października 1992 r. w sprawie sytuacji w spółdzielczości mieszkaniowej.